FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn27/12/2020

Arvsrätt med särkullbarn om make dör

Gift sedan 26 år. Gjorde då bodelning under äktenskap, Jag fick bostadsrätt. Min man en taxirörelse. Äktenskapsförord upprättades. Vi har inga gemensamma barn. Båda har barn sen tidigare (särkullsbarn). Taxiverksamheten avyttrad då maken gick i pension. Bostadsrätten såld vid min pensionering. Pengar på banken. Jag har även ärvt pengar från mina föräldrars bostadsförsäljning. Testamente finns att vi ska ha fri förfoganderätt över den avlidnes kvarlåtenskap. Taxiverksamheten = 0. På mitt sparkonto finns en större summa. Om min make avlider vad händer med mina pengar. Kan hans barn ärva av dessa eller är det fortfarande mina egna? I så fall vad händer när jag avlider? Hur delas pengarna då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du skriver i din fråga att ni är gifta och har gjort bodelning. Bodelning sker endast vid skilsmässa eller dödsfall. Om det är så att ni har genomfört bodelning kan du hoppa över den delen i svaret.

Bestämmelserna om bodelning och äktenskaps upplösning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Det första steget när den ena maken dör är att det görs en bodelning där era gemensamma tillgångar delas lika. 9 kap. 1 § och 9 kap. 5 § ÄktB. Hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens egendom och den andra halvan utgör den bortgångna makens arv. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Man kan också avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord, vilket ni verkar ha gjort.

Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Skulle ni vara gifta och den ena maken dör ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den, 3 kap. 2-3 § ÄB. När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv.

Det finns dock ett undantag gällande särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma, dom får huvudregel sin andel direkt, 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att om någon av er dör skall arvet som huvudregel gå i sin helhet till erat/era egna barn.

Din makes egna barn har inte någon legal arvsrätt från dig, eftersom att de inte är bröstarvingar. Det betyder att din makes tidigare barn inte kommer att ärva något från dig så länge du inte upprättar en sådan önskan i testamente.

Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor

Vänligen

Elmer Mårtensson WallhultRådgivare
Hittade du inte det du sökte?