Arvsrätt - generell fråga om 3 kap ärvdabalken

2015-01-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Jag har en generell fråga angående basbeloppsregeln och särkullbarn.Om jag är ett särkullbarn och min pappa har låt oss säga två barn med en ny maka. Säg att min pappa vid sin död efterlämnar giftorättsgods på 100.000 kr, och hans nya maka har 80.000 kr i giftorättsgods. Jag har ju då rätt till 1/3 av min pappas 90.000 kr efter bodelning, men hans nya maka har ju samtidigt rätt till 70.000 av hans kvarlåtenskap för att täcka basbeloppsregeln, (om man för enkelhetens skull antar att ett basbelopp är 40.000 kr). De 20.000 kr som blir kvar efter att hon tagit ut sin del, tillfaller de mig som särkullbarn direkt, eller ska dessa 20.000 kr delas på mig och min pappas 2 andra barn?Har den nya makan full äganderätt över allt som ingår i basbeloppsregeln, eller har hon enbart förfoganderätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer dig fråga till Lawline!

I situationen du beskriver blir ärvdabalken aktuell. I 3 kap 1§ så stadgas det att du som särkullsbarn har rätt att få ut din del av arvet från din pappa direkt. Dock har du enligt 3 kap 9§ möjlighet att avstå från arvet och sedan få ut din del från den efterlevande makens arv (din styvmor/styvfar) när hen sedan dör. Den efterlevande maken har alltid, oavsett testamente eller särkullsbarn, rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp. De 90 000 som den efterlevande maken får via bodelningen (när man delar allt giftorättsgods på två) äger hen med full äganderätt. De 70 000 som tas från din pappas kvarlåtenskap har hen fri förfoganderätt över. Detta innebär att du som särkullsbarn har rätt till efterarv på det beloppet vid den efterlevande makens död.

De 20 000 som finns kvar av din pappas kvarlåtenskap efter att du som särkullsbarn tagit ut din del och den efterlevande maken fått upp till basbeloppet ska enligt 3 kap 1 § ärvdabalken gå till den efterlevande makan med fri förfoganderätt. Efterarv kan alltså sedan tas ut på detta belopp.

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1060)
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?
2020-06-29 Hur stor del av arvet får jag respektive min frus särkullbarn enligt arvsreglerna respektive enligt testamente?

Alla besvarade frågor (81637)