Arvsrätt för särkullbarn samt om enskild egendom

2016-06-30 i Särkullbarn
FRÅGA
En kvinna har två barn i ett tidigare förhållande och träffar en ny man som hon gifter sig med. Kvinnan kommer någon gång framöver få ärva en fastighet som är "enskild egendom" efter hennes mor. Om kvinnan avlider före sin man utgår jag ifrån att mannen ärver hälften av fastigheten och kvinnans barn den andra hälften.Men för att säkerställa att kvinnans barn endast skall få ärva den aktuella fastigheten, skulle det då ha skrivits ett äktenskapsförord i samband med giftermålet eller kan kvinnan nu skriva ett testamente som gör att endast hennes barn får ärva fastigheten? Modern med fastigheten till kvinnan vill nämligen inte att hennes dotters man skall få någon arvsrätt i fastigheten.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har kvinnans moder skrivit att kvinnan ärver fastigheten som enskild egendom. Om kvinnan dör före sin man ska en bodelning ske med anledning av dödsfallet, detta innan kvinnans kvarlåtenskap fördelas mellan hennes arvingar. Dör en av makarna anses nämligen äktenskapet upplöst och när ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske, se 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. I en bodelning ingår, enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, makarnas giftorättsgods. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är egendom giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom. Enskild egendom är exempelvis sådan egendom en make har ärvt och som enligt testamente ska vara enskild, detta framgår av 7 kap 2 § punkt 4 Äktenskapsbalken. Eftersom att kvinnan kommer att ärva fastigheten som enskild egendom kommer den inte att ingå i en bodelning. Detta innebär att kvinnans man genom bodelning inte har rätt till fastigheten, den ingår istället i hennes kvarlåtenskap som ska fördelas mellan hennes arvingar.

Makar ärver normalt sett varandra, se 3 kap 1 § Ärvdabalken. Har makarna gemensamma barn ärver den efterlevande maken och barnen får så kallad efterarvsrätt. Särkullbarn däremot har rätt att få ut sin arvslott vid förälderns död, detta framgår av 3 kap 1 § Ärvdabalken. Innebörden av att kvinnan har särkullbarn som ärver är att de delar lika på hennes kvarlåtenskap. Finns inga gemensamma barn innebär detta att hela kvarlåtenskapen går till särkullbarnen, den efterlevande maken får alltså ingenting av kvarlåtenskapen. Detta såvida särkullbarnen inte väljer att få ut sina arvslotter vid mannens död, i så fall ärver mannen och särkullbarnen får istället ut sina arv när mannen avlider. Vill kvinnan att mannen ska få del av arvet får hon skriva detta i ett testamente, barnens laglott får dock inte inskränkas.

Sammanfattningsvis har kvinnans man inte någon rätt till fastigheten vare sig genom bodelning eller genom arvskifte. För att mannen inte ska få rätt till fastigheten genom bodelning krävs dock att modern till kvinnan skriver i ett testamente att kvinnan ska ärva fastigheten som enskild egendom. Under dessa förutsättningar är det alltså inte nödvändigt för kvinnan att i testamente skriva att fastigheten ska gå till barnen, men det skadar inte att skriva ett testamente.

Äktenskapsbalken hittar duhär

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll