Arvsrätt för särkullbarn och efterlevande make

2015-02-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Min mor ligger för döden, och vi funderar på vad som gäller i våran situation.Mor är gift, och dom bor i ett gemensamt köpt hus.Maken har 2 döttrar från tidigare äktenskap medan mor har mig och min halvbror sedan tidigare .Bor styvfar automatiskt kvar i det gemensamma huset?Ärver vi två söner till mor hennes del i huset?Har makens två döttrar någon arvsrätt mot mor, när hon är gift med deras far?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då du inte uppgett att det finns något testamente eller äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar från att något sådant inte föreligger. Jag kommer även att utgå ifrån att det inte finns några gemensamma barn. Reglerna om arv finns i Ärvdabalken, som du finner här. Då ett äktenskap upplöses genom en makes dödsfall ska bodelning ske om det finns giftorättsgods, vilket det oftast gör. I huvudsak allt som makarna äger ska ingå i bodelningen, dock ej enskild egendom eller egendom för personligt bruk. Enskild egendom kan vara sådant som den ena maken fått i gåva, i arv som enligt testamente ska vara dess enskilda, gjorts till enskild genom äktenskapsförord. Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, glasögon m.m.

När en bodelning av giftorättsgodset har gjorts ska arvet efter den avlidne fördelas och utgångspunkten är att gifta par ärver varandra med vad som kallas för fri förfoganderätt. Alltså att den efterlevande maken ärver den avlidne. Särskilda regler gäller dock för särkullbarn, med andra ord de barn som makarna inte har gemensamt. Du och din bror är alltså särkullbarn till din mor. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få ut sina arvslotter direkt. Detta betyder att du och din bror har rätt att få ut era arvslotter från er mor direkt till skillnad från gemensamma barn vars del går till den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Den efterlevande maken har dock en rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (ca 180 000). I det värdet inkluderas dock vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom. Har den efterlevande maken redan fått minst 4 prisbasbelopp från bodelningen så har maken inte rätt till arv när den avlidne endast har särkullbarn. Då huset ingår i den egendom som i en bodelning ska fördelas mellan makarna så kommer er mors del i huset tillfalla er i arv. Om den efterlevande maken vill bo kvar i huset kan han bli tvungen att lösa ut er.

Makens döttrar är inte några arvtagare till er mor. Det är i första hand bröstarvingar (barn) i rakt nedstigande led som är arvtagare, finns inga bröstarvingar ärver arvlåtarens föräldrar, därefter arvlåtarens syskon eller dess avkomlingar och i sista hand far- eller morföräldrar eller dess barn om redan avliden.


Vänliga hälsningar,
Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81781)