Arvsrätt för särkullbarn

2017-10-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min pappa avled för ca en månad sedan. Pappa var gift fram till livets slut med en kvinna ( som alltså inte är min mamma) Mina föräldrar skiljdes för längesedan, när jag var barn. Jag har också en syster "helsyster". Min pappas fru har ett barn sedan tidigare äktenskap. Nu är min fråga: Hur ser det ut med arvsfördelningen? Min pappa och hans fru gjorde för några år sedan en lista på enskild egendom, vad som tillhör pappa och vad som tillhör hans fru. Den enskilda egendomen delas mellan mig och min syster, stämmer det? Den gemensamma egendomen, vilket är den större delen, hur ska den fördelas? Om allt tillfaller min pappas fru, får vi ut vår del den dagen hon är borta och hur stor del är det i så fall? Eller har vi rätt att få ut den nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Nedan kommer jag göra en redovisning för vad som händer efter att din far går bort. Då jag inte har några exakta siffror att gå efter är svaret ganska brett formulerat.

Bodelning

I situationen av att din pappa går bort så ska det göras en bodelning, en fördelning av egendom, enligt reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB. I en sådan fördelning så räknar man in endast makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB. Detta innebär att till din pappas sida kommer det tillfalla egendom som de bestämt är hans enskilda samt hälften av det delade giftorättsgodset, 9 kap 1 § ÄktB. Detta kommer leda till att det finns en sida med din pappas tillgångar och en sida med hans frus tillgångar. Din pappas tillgångar ska nu vidare fördelas genom arv. Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Arv

Utgångspunkten är att det är ni barn (bröstarvingarna) efter den som avlider som ärver egendomen efter den avlidne, 2 kap 1 § ÄB. Det finns dock vissa omständigheter i din fråga som gör att situationen ser aningen annorlunda ut. Du och din helsyster är till din pappa vad man kallar för särkullbarn. Detta innebär att du och din syster inte kommer ur din pappas nuvarande relation med sin fru utan hans förra, med er mamma. Detta försätter er i en speciell ställning enligt arvsreglerna.

Din pappas fru kommer inte ha rätt till ert arv eftersom att man kan se det som att särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande makans rätt till arv, 3 kap 1 § ÄB. Utgångspunkten är nu därför att din pappas barn (du och din syster) delar lika på hans tillgångar, 2 kap 1 § ÄB.

Vidare kan jag lägga till att barnet efter din pappas fru inte har någon automatisk arvsrätt efter din pappa.

Basbeloppsregeln

Det finns ytterligare en viktig men ganska invecklad regel som kan bli aktuell vad gäller arvet. I 3 kap 1 § ÄB finns regeln om att efterlevande makan (din pappas fru) alltid har rätt till fyra gånger det fastställda prisbasbeloppet efter den avlidne. Ett prisbasbelopp är ett belopp som varje år fastställs och som går att läsa mer om här. I år är prisbasbeloppet t.ex. 44 800 kronor. Detta innebär att din pappas fru ska ha rätt till sammanlagt 179 200 kronor efter att man lagt ihop enskild egendom och hennes del av giftorättsgodset. Jag vill återigen poängtera att summan 179 200 varierar från år till år. Kommer hon inte upp till det beloppet så spär man på så långt det räcker ur de pengar du och din helsyster skulle dela på enligt rubriken ovan, vilket givetvis innebär en minskning av ert arv.

I en sådan situation kommer ni att ha rätt till arv också efter din pappas fru, ett så kallat efterarv. Ni kommer ha rätt till en viss andel vilken kan beräknas som: den summan ni gav upp/fruns sammanlagda summa efter din far. Exempelvis: om ni får avstå 40 000 vardera för att hon ska komma upp till 179 200. Då kommer ni båda efter din pappas fru ha rätt till andelen 40 000/179 200.

Jag vill vara extra tydlig med att denna regel endast är aktuell i den mån din pappas fru inte kommer upp till just det fastställda beloppet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Konrad Kabat
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)