Arvsrätt för särkullbarn

2016-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man har dött och bouppteckning är klar. Min man tillgångar är giftorättsgods på 1 430286. Vi hade skrivit testamente där vi bad de två särkullsbarnen att vänta med att ta ut sitt arv till jag också var död, men dom vill ha ut sin laglott nu. Hur mycket ska var och en av dom ha?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått situationen rätt så har din make efter att en bodelning mellan er skett tillgångar till ett värde av 1 430 286 kr. Det är nämligen så att det ska ske en bodelning innan ett arvskifte sker. Utifrån informationen i frågan utgår jag även från att de båda särkullbarnen är din mans samt att ni inte har några gemensamma barn.

Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken har särkullbarn alltid rätt att få ut sin arvslott, ni kan alltså inte genom testamente tvinga barnen att vänta tills även du avlider. Beroende på hur ni har utformat testamentet samt vad särkullbarnen har valt kan tre olika scenarier tänkas.

Är det så att din make inte i testamente sagt att de enbart ska få sin laglott och de vill ha ut hela sitt arv, alltså sin arvslott, ärver de 100 % av din makes kvarlåtenskap. Detta innebär att särkullbarnen får 715 143 kr vardera och att du får 0 kr.

Är det istället så att din make i sitt testamente har inskränkt sina barns arv till enbart deras laglott får du 50 % av kvarlåtenskapen och särkullbarnen får dela på 50 % av kvarlåtenskapen. Detta innebär att du får 715 143 kr och barnen får 357 571.5 (715 143/2) kr vardera.

Ett tredje alternativ är att testamentet inte inskränker särkullbarnens arv till enbart laglotten, men att de valt att enbart få ut laglotten. Är så fallet får du 715 143 kr och särkullbarnen får 357 571.5 kr vardera. Eftersom att särkullbarnen valt att enbart få ut sin laglott får de resten av sina arv när även du avlider, se 3 kap 9 § Ärvdabalken i kombination med 3 kap 2 § Ärvdabalken.

Sammanfattningsvis kan sägas att summan barnen har rätt till beror på om de enligt testamente enbart har rätt till sin laglott samt att om det är så att de har rätt till sin arvslott valt att enbart få ut sin laglott och därmed väntar med att få ut resten av sitt arv.

Hoppas att detta svarade på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll