Arvsrätt för särkullbarn

2016-06-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, min pappa har gått bort. Han har två barn sen tidigare äktenskap. Han har nu gift om sig med en kvinna. Äktenskapet var kortvarigt. 8 dagar. Vem ärver? Bouppteckningsjuristen hävdar att hans fru har rätt till 50% av bostadsrätten. Kan det stämma när det är han som gått in med hela summan.En annan fråga, han hade en försäkring på Afa via jobbet. Tydligen om man är gift så ändras villkoren där automatiskt så att allt tillfaller maka. Jag vet att han sa till mig och min syster att han hade en försäkring.Den är inget vi får ta del av alltså?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bouppteckning och bodelning finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Bostadsrätten

Eftersom din pappa har gått bort ska först en bodelning ske där din fars och hans frus tillgångar delas upp mellan dem. Det framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ första stycket.

Enligt Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§ är det deras giftorättsgods som ska delas upp i bodelningen. Enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§ är all egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. En sak kan bli enskild egendom genom att det står att den ska vara enskild i exempelvis äktenskapsförord, som villkor i testamente eller gåvobrev, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§.

I ert fall innebär det alltså att alla din pappas och hans frus tillgångar som inte är enskilda genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva är giftorättsgods, och ska därmed delas mellan dem. Enligt Äktenskapsbalkens 11 kap. 3§ ska giftorättsgodset som utgångspunkt då delas lika mellan din pappa och hans fru.

I Äktenskapsbalkens 12 kap. 1§ finns en möjlighet att inte dela allt giftorättsgods på hälften om det skulle anses oskäligt exempelvis på grund av att äktenskapet varit mycket kort. Den regeln gäller dock inte när bodelningen sker på grund av att ena maken har avlidit och kan därmed tyvärr inte tillämpas i ert fall.

Svar: Med hänsyn till detta kan det stämma att frun kan ha rätt till 50 % av bostadsrätten om den räknas som giftorättsgods, vilket den gör om inte bostadsrätten eller pengarna som använts för att köpa bostadsrätten var din pappas enskilda egendom.

Vem ärver?

När bodelningen är klar ska din pappas kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = den egendom din pappa efterlämnar) delas upp. Av Ärvdabalkens 2 kap. 1§ framgår att det är ni barn som ska ärva din pappas kvarlåtenskap. Eftersom din pappa var gift när han gick bort skulle kvarlåtenskapen dock istället kunna tillfalla hans fru. Men eftersom din pappa var gift med en kvinna som inte är er mamma så kommer kvarlåtenskapen endast att tillfalla henne om ni barn skulle välja att avstå från ert arv till förmån för frun. Det framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§ första stycket.

Skulle du och din syster välja att avstå från ert arv till förmån för frun så skulle ni istället få ut arvet efter er pappa när även frun har gått bort.

Svar: Du och din syster har rätt att ärva er pappa direkt om ni väljer att inte avstå från ert arv till förmån för frun.

Tänk på: Viktigt att tänka på är att i Ärvdabalkens 3 kap. 1§ andra stycket finns en s.k. basbeloppsregel. Den säger att din pappas fru alltid har rätt att, om möjligt, ta så mycket av din pappas kvarlåtenskap att hon kommer upp i totalt fyra basbelopp. (Basbeloppet för år 2016 är 44 300 kr och fyra basbelopp blir alltså 177 200 kr.)

Till dessa pengar räknas dock även det som frun får efter bodelningen och hennes enskilda egendom. Kommer hon upp i 177 200 kr efter bodelningen och när man räknar med hennes enskilda egendom har hon alltså ingen rätt att ta av er pappas kvarlåtenskap.

Försäkringen

Svar: När det gäller försäkringen är det svårt för mig att svara på om ni får ta del av den eller inte eftersom jag inte känner till vilka villkor det är som gäller. Jag skulle därför rekommendera att du vänder dig till Afa eller din pappas arbetsgivare istället för att ta reda på mer om den.

Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88149)