FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn22/03/2016

Arvsrätt för särkullbarn

Hej

En fråga ang arvsrätt. Jag är gift och har 4 barn, vara av 3 st med min fru. Vi vill inte att mitt tidigare barn ska ta del av min frus framtida arv från sina föräldrar. Hur går vi till väga?

Tack på förhand Benny Grönborg

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis bör poängteras att barn har en oinskränkt rätt till minst hälften av sin arvslott när en förälder går bort. Detta kallas laglott och kan inte åsidosättas, (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken).

Ditt tidigare barn (så kallat särkullbarn) har ingen legal arvsrätt efter din fru. Situationen som kan uppstå är dock att du går bort före din maka. Då har ditt särkullbarn en rätt att få ut sitt arv från dig direkt vid din bortgång, enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Om särkullbarnet däremot skulle välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, så får särkullbarnet sedan en kvotdel ur din efterlevande makas totala förmögenhetsmassa.

Om boet sedan ökar i värde mellan makarnas dödsfall, kommer ökningen som huvudregel att tillfalla båda makarnas arvingar, alltså både ditt särkullbarn och era gemensamma barn. Ett viktigt undantag är dock när värdeökningen, eller förkovran, kan tillskrivas den efterlevande makan. Ett typexempel på detta är när värdeökningen är hänförlig till arv, gåva eller testamente som tillfallit den efterlevande maken. I ett sådant fall skall värdeökningar endast tillkomma efterlevande makes arvingar, enligt 3 kap. 4 § Ärvdabalken. Ditt särkullbarn kommer alltså som huvudregel inte att kunna ta del av arvet från din frus föräldrar.

Det finns vissa undantag som kan bli tillämpliga om din fru uppenbart missbrukar den del av arvet som hon innehar med fri förfoganderätt, det vill säga den del av arvet efter dig som särkullbarnet är berättigat till, och som denne sedan kan omvandla till en lott i din frus framtida arv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Carl William AhlbergRådgivare