Arvsrätt för särkullbarn

2015-07-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Min make dog 1 mars 2015 vi var gifta hade inga barn han har ett särkullsbarn hur många procent ska han ärva av våra tillgångar som bara är bankmedel?MVHAgnetha
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt ÄktB (Äktenskapsbalk) 9 kap. 1 § ska makarnas egendom fördelas genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Då ett äktenskap upplösts på grund av den ena makens död sker bodelning med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid dödsfallet, se ÄktB 9 kap. 2 §.

Enligt ÄktB 10 kap. 1 § skall giftorättsgods ingå. Jag utgår från att era bankmedel enbart består av giftorättsgods och att ni därmed inte haft någon enskild egendom. Därmed ska, med avdrag för eventuella personliga skulder, giftorättsgodset delas i två lika stora delar.

Er makes andel kommer sedan att tillfalla hans särkullbarn enligt reglerna i ÄB (Ärvdabalk). Enligt ÄB 2 kap. 1 § är den avlidnes avkomlingar de närmaste arvingarna (bröstarvingar). Detta innebär att hela din makes arvslott tillfaller hans särkullbarn, om barnet inte avstår från denna rätt enligt reglerna i ÄB 3 kap. Enligt ÄB 3 kap. 9 § kan han avstå från sin arvslott för att istället vara arvsberättigad efter dig.

Trots reglerna om särkullbarnets rätt att få ut sin arvslott så har efterlevande make alltid rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, detta enligt ÄB 3 kap. 1 § 2 st. Fyra prisbasbelopp motsvarar 178 000 kr år 2015. Dessa ingår dock i det giftorättsgods du blivit tilldelad genom bodelningen, vilket innebär att denna regel inte aktualiseras om ditt giftorättsgods uppgår till mer än 178 000 kr.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1183)
2021-05-14 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-05-14 Särkullbarns rätt till arv vid förälderns bortgång
2021-05-12 Hur ska arvet efter min man fördelas?
2021-05-11 Särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (92281)