Arvsrätt för särkullbarn

Särkullbarn.

Jag var tidigare gift o har ett barn(fött 1987) med en kvinna som avled 1991. Senare gifte jag om mig o fick två pojkar (födda 1994 o 97). Vi undrar om vi kan göra så att barnen ärver lika mkt o helst vid samma tillfälle.

Mvh

Dag

Lawline svarar

Hej, och tack för att Ni vänder er till Lawline med er fråga!

I detta fall blir Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) tillämplig. Det enklaste sättet att reglera vem som ska få ärva en avliden person är genom att upprätta ett testamente.

Om ett testamente inte upprättas, kommer arvet att fördelas enligt ärvdabalkens regler. Barnens arvsrätt kommer vara annorlunda beroende på vem av makarna som avlider först.

Ett särkullbarn ärver inte förälders make, utan ärver enligt ärvdabalken endast sin förälder, vilket följer av 2 kap 1§ ÄB. Av samma paragraf följer att arvlåtarens barn har rätt till vars en lott, vilket betyder att arvet kommer delas upp på antalet bröstarvingar. Det innebär att om barnens gemensamma förälder avlider först, kommer alla bröstarvingar ha rätt till sin lott. Särkullbarnet har rätt att få ut sin lott direkt vid dödsfallet, vilket följer av 3 kap 1 § ÄB. I samma paragraf stadgas också att kvarlåtenskapen ska tillfalla den avlidnes make, om arvlåtaren var gift vid dödsfallet. Detta innebär att de två gemensamma barnen får ut sin del av arvet först när den efterlevande maken avlider. Däremot kan särkullbarn avstå från sin rätt till arv direkt, och vänta med att få ut sin lott till den efterlevande maken avlider, vilket också följer av 3 kap 1§ ÄB. Om särkullbarnet har eftergivit sin rätt till arv vid arvlåtarens död, kommer däremot särkullbarnet endast få ut sin avlidne förälders lott, medan de två andra barnen kommer att ärva båda föräldrarna när den efterlevande maken avlider.

Om makan avlider före särkullbarnets förälder, kommer den efterlevande maken ärva kvarlåtenskapen efter arvlåtaren enligt 3 kap 1§ ÄB. De gemensamma barnen ärver först när den efterlevande maken avlider. De gemensamma barnen kommer då att ärva båda föräldrarna, samtidigt som särkullbarnet endast ärver sin förälder.

Mvh

Julia EkerotRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning