Arvsrätt för maka och särkullbarn

2017-01-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min man och jag är gifta och har ett gemensamt barn. Han har även två barn sen innan. Om han dör behåller väl jag 50 % av våra tillgångar men hur mycket av hans del ärver jag och hur mycket ärver särkullebarnen? Vårt gemensamma barn är minderårigt.
SVAR

Hej!

I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kapitel 3 kan man läsa om makes arvsrätt.

Om den avlidne personen var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om den avlidne efterlämnar en bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge (ett särkullbarn) har maken rätt till kvarlåtenskapen endast om arvingen avstår från sin rätt i enlighet med 9 §, 3:1 ÄB. Om särkullbarnet väljer att avstå från sin arvsrätt efter den först avlidne maken har denne rätt att sedan ta del i den andra makens bo, 3:9 ÄB.

Om din make går bort före dig kommer hans två barn från ett tidigare förhållande att ärva 2/3 av kvarlåtenskapen och du 1/3 (varje arvinge tar lika stor del i arvet, 2:2 2 st. ÄB). Väljer särkullbarnen att inte ärva sin far direkt har de istället rätt till arv efter dig när du går bort.

När du går bort ärver erat gemensamma barn dig i vanlig ordning. Han eller hon har dessutom rätt till ett efterarv från sin far.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86813)