Arvsrätt för helsyskon respektive halvsyskon

2016-11-16 i Särkullbarn
FRÅGA
En person avlider, han har en helsyster som är avliden men har 2 söner.Personen som avlidit har även ett antal halvsyskon.Vem har arvsrätt?Är det endast helsysterns söner eller även halvsyskonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand är det den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, som ärver (2 kap 1 § ÄB). Finns det bara ett barn ärver detta allt. Är de eventuella barnet/barnen avlidna ärver deras barn i sin tur.

Ifall det inte finns några barn, barnbarn och så vidare är det den avlidnes föräldrar som ärver (2 kap 2 § ÄB). Arvet delas lika mellan modern och fadern, de får alltså hälften var. Ifall en av dem eller bägge är avlidna ärver istället deras barn, det vill säga den avlidnes syskon. Ifall bägge föräldrarna är avlidna kommer alltså faderns del (hälften av de avlidnes kvarlåtenskap) delas lika mellan faderns barn och moderns del kommer att delas lika mellan hennes barn. Med andra ord kommer både hel- och halvsyskon kunna ärva.

Exempel: A har en mamma och pappa som båda två är döda. Mamman och pappa har två gemensamma barn, A och B. Mamman har även ett särkullbarn, C, som alltså är halvsyskon till A och B. Om A dör kommer hälften av A:s kvarlåtenskap gå till mamman och hälften till pappan. Om A:s kvarlåtenskap är totalt 200 000 kr får alltså mamman och pappan 100 000 kr var. Pappans del kommer gå till hans barn, det vill säga B (får 100 000). Mammans del kommer delas lika på hennes två barn, B och C (får 50 000 kr var). Konsekvensen blir alltså att B får totalt 150 000 kr vilket är mer än C:s del på 50 000 kr, men bägge två har arvsrätt.

Hoppas att du fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?