Arvsrätt för efterlevande make

Hej

Jag undrar över följande.

Jag är en gift kvinna sedan 25 år och jag och min man har 2 gemensamma barn.

Min man har sedan ett tidigare äktenskap 2 barn. Särkullbarn.

Vi äger allt 50/50 d v s för huset står vi båda som ägare och lika med våra besparingar.

Jag undrar över om min man skulle avlida före mig, ärver jag viss del av hans del eller är det bara särkullbarnen samt våra gemensamma barn, fast våra gemensamma barn får ju sin lott när jag avlider. Jag tänker om jag inte ärver min man så kanske vi borde tänka på att skriva något?

Tacksam för vägledning kring detta.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått din fråga/dina frågor så undrar du över hur mycket du ärver efter din man ifall han avlider först. I ditt fall kommer ärvdabalken (ÄB) bli tillämplig.

Enligt 3 kap. 1 § ÄB ska, vid din makes död, hans tillgångar tillfalla dig om ni fortfarande är gifta. Som huvudregel ska då de som har rätt till arv efter din make få ut sitt arv när du sedan avlider. Du ärver då efter din make med något som kallas för fri förfoganderätt (se 3 kap. 2 § 3 stycket). Situationen blir dock en annan när det finns särkullbarn som enbart är din makes. Här kommer andra meningen i 3 kap. 1 § ÄB vara av betydelse. Där står det att om din make efterlämnar något barn som inte är erat gemensamma (dvs särkullbarn), kommer det barnet ha rätt att få ut sitt arv direkt efter sin pappas död. I ditt fall kommer således de två särkullbarnen som huvudregel ha rätt att få ut sitt arv direkt efter sin pappas död. Om din make exempelvis efterlämnar egendom till ett värde av 1 000 000 kr, kommer särkullbarnen i enlighet med huvudregeln om att arvlåtarens barn ska få lika mycket (se 2 kap. 1 § 2 st.) få ut ¼ var direkt, vilket motsvarar 250 000 kr var. Detta eftersom det finns 4 barn totalt. Särkullbarnen kommer då få ut totalt 500 000 kr tillsammans. Du kommer då som ovan nämnt ärva resterande (från exemplet ovan: 500 000 kr) med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1 §). Detta eftersom det arvet tillkommer era gemensamma barn, och det har du rätt att ärva med fri förfoganderätt. De gemensamma barnen har då efterarvsrätt, och som du skriver ska då era gemensamma barn få ut sin andel efter sin pappa när du sedan avlider (se 3 kap. 2 § 3 stycket.).

Vad avser din andra fråga, om ni ska skriva något, så kan ett testamente vara av värde att upprätta om din make önskar att du ska ärva mer än era gemensamma barns arv. Hur ett testamente ska upprättas framgår av 10 kapitlet ÄB (bland annat skriftligen och med två vittnen). I ett testamente kan din make till exempel skriva att han vill att hans egna barn, särkullbarnen, ska ha efterarvsrätt på samma sätt som de gemensamma barnen. Oavsett vad han önskar skriva i testamentet, är det viktigt att komma ihåg att din make aldrig har rätt att testamentera över särkullbarnens laglott. Barnens laglotter utgörs av hälften av den arvslott de har rätt till (se 7 kap. 1 § ÄB). Om vi återgår till exemplet ovan, skulle detta betyda att av de totalt 500 000 kr som kan utgå till särkullbarnen direkt efter din makes död (250 000 kr var), skulle din make kunna testamentera hälften till dig (antingen med full äganderätt eller med fri förfoganderätt). Särkullbarnen, som har rätt till sitt arv direkt, kan då få ut som minst 125 000 kr var (en summa som inte får testamenteras till dig).

Sammanfattningsvis

Du har alltså rätt när du skriver att särkullbarnen ärver direkt efter din make när han dör. Vidare så är det även så att era gemensamma barn har efterarvsrätt, vilket som du skriver, betyder att de har rätt att få ut sin andel efter sin far när du sedan avlider. Ett testamente skulle i ert fall kunna upprättas av din make. Som jag förstår det är din önskan att inte stå helt arvs-lös efter din make. Så länge din make inte testamenterar bort din arvsrätt, så kommer du ha rätt till era gemensamma barns arv med fri förfoganderätt. Önskar din make att du ska få ut mer efter honom, kan han testamentera bort en del av särkullbarnens arv till dig. Kom dock ihåg att din make i testamentet aldrig får testamentera bort särkullbarnens (eller de gemensamma barnens) laglott, som utgör hälften av den arvslott de har rätt till enligt 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att vända dig till oss om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”