Arvsrätt för barn när föräldrarna gifter om sig

2020-09-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far hade tre barn i ett tidigare äktenskap. Jag är ett av dessa barn.Min far gifte om sig med en kvinna.Pappa dog men den nya hustrun levde vidare.Nu dog hon med 1 miljon kronor på ett bankkonto.Har jag någon arvsrätt ?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du har någon arvsrätt till din fars änka.

Arvsklasser
I Ärvabalk (ÄB) finner du arvsklasserna som reglerar arvsordningen. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn, bröstarvingar. Har den avlidne personen inga barn ärver personer i den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen är av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte är vid livet ärver den avlidne personens syskon. Om arvlåtaren inte heller har syskon vid livet ärver syskonets barn. Det finns även en tredje arvsklass. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, se 2 kap. 1-3 §§ ÄB.

Om en person är gift när den avlider ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken innan någon av de andra arvsklasserna ärver den avlidne enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Vad innebär detta för dig?
Eftersom du inte tillhör någon av ovanstående arvsklass gentemot din fars änka har du således ingen arvsrätt och kan inte ärva henne. Om hon däremot skriver ett testamente där hon ger dig viss egendom kan du ärva henne, det är dock en annan fråga som inte kommer att beröras ytterligare i detta svar.

Däremot gäller det att om du inte fick ut din laglott efter din fars bortgång (då huvudregeln är att efterlevande maka/make ärver före barn) kan du ha rätt till en del av din fars änkas egendom, dock endast till den del som avsåg din fars kvarlåtenskap. Detta framgår tyvärr inte av frågan, vilket gör att jag inte kan utveckla svaret mer ingående.


Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91307)