Arvsrätt för barn inom och utom äktenskap

A och B är gifta. De har upprättat ett inbördes testamente där det stipuleras att den efterlevande maken ska ha fri förfoganderrätt till kvarlåtenskapen. A har barn i ett tidigare äktenskap samt barn med B i det nuvarande. Om B avlider, kan A göra arvsavstående till förmån för sina barn i äktenskapet med B och vad gäller då för barnen i A:s första äktenskap?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Som jag uppfattar frågan rör det sig om huruvida A kan avstå den i testamentet stipulerade rätten till arv till förmån för de med B gemensamma barnen.

Av Ärvdabalken (ÄB) 2 och 3 kap framgår hur arv skiftas mellan barn och efterlevande makar. De viktigaste lagrummen för denna fråga är 2 kap 1 § och 3 kap 1 §.
Vad som stadgas i dessa lagrum är att bröstarvingar, alltså barn till i det här fallet B har rätt till en laglott. Av 7 kap. 1 § framgår att laglotten är hälften av den arvslott som tillfaller bröstarvingen. 
I 3 kap 1 § framgår det vidare att den efterlevande maken har rätt till kvarlåtenskapen oavsett laglotter. Ett undantag är dock om det finns barn från ett annat äktenskap, så jkallade särkullbarn. Dessa barn har okränkbar rätt till sin laglott och denna kan inte avtalas bort. Det är bara barnen själva som kan avstå sin direkta rätt till laglott till förmån för den efterlevande maken.  

Alltså kan A till viss del förfördela barnen i det nuvarande äktenskapet. Dock kan A inte ta ifrån de barn som finns från tidigare äktenskap deras rätt till laglott.

Reglerna hittar du här: https://lagen.nu/1958:637#K7

Jag hoppas svaret bringade klarhet kring dina funderingar


Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”