Arvsrätt efter sambo eller make

Jag och min sambo äger ett hus med 50 % var. Han har ett barn sedan tidigare på 7 år. Vi har nyligen även fått ett gemensamt barn.

Jag vill undvika konflikter och problem om min sambo skulle dö därav några frågor:

1. Stämmer det att både särkullbarn och gemensamt barn får ut arv direkt eftersom vi inte är gifta? Har de rätt till hälften av huset, dvs hälften av husets värde eller hälften av det vi lagt in kontant?

2. Hur blir det med möblerna i huset vid en bouppteckning? Tex de som var mina från början? Hur "bevisar" jag att de är mina?

3. Vad blir skillnaden gällande frågorna ovan om vi är gifta?

4. Vad är det viktigt för mig som inte har särkullbarn att tänka på, tex hur kan jag bo kvar i huset med vårt gemensamma om min sambo skulle dö? Vad bör vi skriva för papper?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka svara på dina frågor så tydligt som möjligt.

Sambos arvsrätt
Reglerna om arv finns framförallt i Ärvdabalken. Precis som du säger är det inte samma förutsättningar att ärva för sambor som det är för gifta. Om din sambo dör kommer därför hans barn att ärva enligt den allmänna arvsordningen. Enligt Ärvdabalken 2 kap 1 § får både ert gemensamma barn och din sambos särkullsbarn rätt att ärva lika delar av din sambos kvarlåtenskap.

Innan arvet fördelas ska det ske en bodelning mellan dig och din sambo. Reglerna för dessa finns i Sambolagen. I bodelningen ska samboegendomen fördelas (Sambolagen 8 §) Samboegendomen utgörs som utgångspunkt av det gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (Sambolagen 3 §).

Som jag förstår dig har ni förvärvat huset gemensamt och därför bör det ingå i samboegendomen som du har rätt till hälften av det. Vid värderingen av huset är huvudregeln att det ska värderas till marknadsvärdet. Om ni har några skulder kommer de dras av från era andelar i bodelningen.

Angående din fråga om möblerna beror det på om dessa har förvärvats för gemensamt bruk eller inte. Om det är så att du hade möblerna tidigare räknas detta inte in i samboegendomen och ingår inte i bodelning utan du anses som ägare till dessa. Det du behöver göra är att bevisa att du haft möblerna innan ni ingick samboförhållandet, med andra ord att du inte köpt dom för gemensamt bruk.

Makars arvsrätt
Om du och din sambo istället hade varit gifta hade förutsättningarna ändrats. Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken. För det första ingår allt giftorättsgods i bodelningen. Det innebär att all egendom som inte anses som er respektive enskilda egendom kommer att ingå i bodelningen.

Efter bodelningen är det fortfarande som utgångspunkt ert gemensamma barn och särkullsbarnet som få ärva lika mycket av din makes del av egendomen som utgör hans kvarlåtenskap . Skillnaden är den att du som efterlevande make har rätt att ärva all egendom och att barnen har rätt till efterarv. Däremot har särkullsbarnet rätt att få ut sin del direkt om den begär det. I ditt fall skulle det innebära att om särkullsbarnet begär ut sin del direkt får du ärva ert gemensamma barns del som den senare kommer att få ta del av när du dör.

Det finns utöver detta en skyddsregel som säger att om du i bodelningen inte fått ut ett värde på fyra prisbasbelopp går din rätt före särkullsbarns rätt att begära ut arvet direkt (Ärvdabalken 3 kap 1 §).

Rätten att behålla bostad
I sambolagen finns regler för vem som vid en bodelning har rätt till den gemensamma bodelningen. Där sägs att den bäst behövande sambon har rätt att få bostaden avräknad på sin lott (16 §). Med det innebär att värdet av huset kommer räknas av på den summan av egendomen som du har rätt till. Om din sambo har avlidit anses du ha störst behov att få bostaden. Dessutom gäller den här rätten bara den efterlevande sambon vilket innebär att särkullsbarn inte kan säga att den behöver bostaden mer än dig. (18§)

Om ni istället är gifta gäller samma sak och du som efterlevande make kan begära att få bostaden i och med att det enbart är den efterlevande maken som kan anses vara bäst behövande av bostaden (Äktenskapsbalken 11 kap 8 §).

Det som kan bli problematiskt i båda fallen är att det finns ett särkullsbarn med i bilden som har rätt till en del av arvet och att huset kanske är värt mer än din del. I så fall måste du eventuellt lösa ut den så att den får rätt till sin del av arvet. Ett alternativ är att din sambo/make skriver ett testamente så att du får hans andel av bostaden. Då får du ett starkare skydd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning