Arvsordningen och testamentets påverkan

2020-10-26 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag har en väninna som lever ensam utan barn, båda föräldrarna är döda. Hon har en helsyster och vill inte att hennes syster ska ärva henne. Har systern rätt till arv enligt arvsordningen? Kan detta i så fall hävas via ett testamente.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att systern kommer att ärva om inget annat anges i ett testamente. Det går alltså att ändra arvsordningen.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), där anges den legala arvsordningen (2 kap) vilken din fråga rör. Arvsordningen fungerar på det sättet att olika arvingar delas upp i olika arvsklasser. Det är först när en person i exempelvis första arvsklassen är bortgången som någon i andra arvsklassen kan ärva.

Första arvsklassen består av barnen till personen i fråga. Andra arvsklassen består av föräldrarna och i andra hand syskonen (ifall föräldrarna inte lever får syskonen ärva). Den tredje arvsklassen består av far- och morföräldrar, vilka ärver om det inte finns någon i första eller andra arvsklassen. Där tar det slut, kusiner ärver inte varandra.

Baserat på din information har inte din väninna någon i första arvsklassen, alltså inga barn. Inte heller någon förälder i livet. Dock har hon en syster kvar. Alltså aktualiseras hennes arvsrätt nu när varken barn eller föräldrar finns.

Din väninna kan testamentera bort denna rätt och istället ange vilka som hon önskar ärva henne. Hon kan skriva det själv eller ta hjälp av en jurist för att säkerställa sig om att det utformas på ett korrekt sätt. I 10:1 ÄB anges de krav som ställs på ett testamente för att det ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt och upprättas med två vittnen som ska veta om att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. Underskriften ska ske i deras närvaro och de ska även skriva under.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1607)
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?

Alla besvarade frågor (92198)