Arvslotter när man endast har särkullbarn

2016-09-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är ett gift par utan gemensamma barn Min man har 3 barn och jag har 2 barn sedan tidigare äktenskap. Vi hade en försäkringsrådgivare på besök och han pratade om att arvet delas på 1/5 del/barn. Vi trodde att om tex jag avlider först så ärver min make 50% av min del i giftorätten ( alltså 75 % av det sammanlagda värdet) och mina två barn den andra 50% av min giftorätt. Men enligt honom så har det endast rätt till 1/5 del var. Vad vi förstod så delas allt i 5 delar. Har vi förstått rätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Om du skulle gå bort så är dina barn (bröstarvingar) dina närmsta arvingar, se ÄB 2:1.

Som utgångspunkt tillfaller all kvarlåtenskap efterlevande make framför de gemensamma bröstarvingarna som då har rätt till efterarv när denne går bort, se ÄB 3:1 st. 1. Eftersom att du har två barn som inte är era gemensamma (särkullbarn) så har de två rätt att få ut sin arvslott direkt, se ÄB 3:1 st. 1. Detta innebär att eftersom ni inte har några gemensamma barn så kommer dina två barn att få dela på din kvarlåtenskap. Viktigt att uppmärksamma är dock efterlevande makes skydd i basbeloppsregeln, se ÄB 3:1 st. 2. Enligt denna har efterlevande make rätt att, tillsammans med enskild egendom och det som denne fått efter bodelningen, få ut så mycket av kvarlåtenskapen från den döde maken så att det uppgår till 4 x prisbasbeloppet (4 x 44 300 kr). Förutsatt att din make tilldelats tillräckligt med egendom genom bodelningen så att det uppgår till ovan angivna summa så kommer då din kvarlåtenskap att direkt tillfalla dina två barn som då får 1/2 vardera.

Exempel: Om din kvarlåtenskap uppgår till 300 000 kr så kommer dina två barn alltså att få 150 000 kr vardera. (arvslotten utgör 1/2 vardera av din kvarlåtenskap).

Observera också att dina två barn kan avstå sin arvslott till förmån för din man och vänta med att ta ut sitt arv tills också din man gått bort, se ÄB 3:9. Efterlevande make innehar då särkullbarnens arvslotter med fri förfoganderätt, vilket innebär att han får förfoga fritt över dem under sin livstid, men han får inte testamentera bort dem, se ÄB 3:2 st. 1. Detta eftersom dina två barn har rätt till sk. efterarv. I ett sådant fall kommer kvarlåtenskapen som din man har vid sin död att delas upp i två delar. Om ni vid bodelningen gjorde en hälftendelning så kommer din makes kvarlåtenskap att delas på mitten, där den ena halvan utgör arv från dig och den andra halvan utgör arv från honom. På så sätt kommer dina två barn att få dela lika på den halva som utgör kvarlåtenskap från dig och din makes tre barn kommer få dela lika på hans halva, se ÄB 2:1.

Exempel: Om din man då har en kvarlåtenskap på 400 000 kr så kommer 200 000 kr att delas lika mellan dina två barn och 200 000 kr delas lika mellan hans tre barn. Dina barn får då 100 000 kr var (arvslotten utgör 1/2 vardera av din kvarlåtenskap).

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att vända dig till oss här på Lawline igen!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1130)
2021-01-24 Har särkullbarnet rätt till mer när faderns maka går bort?
2021-01-22 Kan man begränsa särkullbarnens rätt till att få ut sitt arv direkt?
2021-01-19 Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (88404)