Arvslösa särkullbarn?

2019-04-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är särkullbarn. Min pappa har två barn med sin nya fru. Jag har även en äldre halvbror som jag aldrig träffat, även han är särkullbarn. För att förhindra att min äldre bror ska kunna kräva ut arv har min pappa skrivit över alla sina egendomar på sin fru. Det är bland annat 2 fastigheter. Betyder det här att jag kommer att bli arvslös när pappa dör? Han är nu sjuk i lungcancer.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom din far är gift är huvudregeln, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), att hans kvarlåtenskap tillfaller hans fru. Särkullbarn ska dock få ut sina arvslotter direkt om de inte väljer att avstå den rätten till förmån för efterlevande make, enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Enligt 7 kap. 3 § ÄB har bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott (hälften av arvslotten). Om din far skrivit över alla sina tillgångar på sin fru, så att allt är hennes enskilda egendom nu, spelar det tyvärr ingen roll att ni syskon har rätt till er laglott, eftersom det i så fall inte finns någon kvarlåtenskap att fördela. Om egendomen inte har gjorts till din fars frus enskilda egendom genom ett äktenskapsförord, ska den fördelas mellan din fars dödsbo och din fars fru, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, eftersom egendomen i så fall utgör giftorättsgods. Troligtvis har din far och hans fru sett till att egendomen blev hennes enskilda, eftersom det annars inte blir någon skillnad i arvshänseende.

Bodelning förrättas innan ett arvskifte kan ske enligt 9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB. Avgörande för vilken egendom som ingår i bodelningen är makarnas egendomsförhållanden dagen för makens död enligt 9 kap. 2 § ÄktB.

Som svar på din fråga så kan man göra särkullbarn arvlösa genom att skriva över allt man äger på sin maka/make samt upprätta äktenskapsförord där man anger att all egendom ska vara enskild. Om ingen egendom finns kvar att ärva/fördela på grund av att egendomen har skrivits över på frun så är det dessvärre inte så mycket att göra åt. Däremot skulle du kunna prata med din pappa innan han dör och ifrågasätta hans handling om du vill påtala för honom att även du kommer bli arvlös på grund av att han skrivit över alla sina tillgångar på sin fru.

Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (949)
2019-08-21 Ärver jag min styvmor?
2019-08-20 Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?
2019-08-08 Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?
2019-08-07 Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?

Alla besvarade frågor (72153)