Arvskifte särkullbarn

Vi är ett gift par i 60 årsåldern. Vi har fyra barn var i var sitt tidigare äktenskap. Nu ska vi köpa en villa i fruns namn. Vad händer om någon av oss dör. Vem ärver villan? Kan barnen kräva sin arvslott så den efterlevande tvingas sälja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Villan som ni har tänkt köpa kommer därför att bli giftorättsgods så länge ni inte skriver äktenskapsförord om att den ska vara enskild egendom, se 7 kap. 2 § 1 st. 1p. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) och 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Det spelar således ingen roll att ni köper villan i den ena makens namn eftersom villan ändå kommer att bli giftorättsgods.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Ett äktenskap upplöses enligt 1 kap. 5 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1) bl.a. när den ena maken dör. I bodelning mellan makar ingår deras giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1), vilket innefattar den villa som ni har tänkt köpa. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ska, om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren däremot efterlämnar någon bröstarvinge som inte är makarnas gemensamma (särkullbarn), så har den efterlevande maken inte någon arvsrätt. Den efterlevande maken har dock alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110) vid tiden för dödsfallet. År 2015 uppgick fyra prisbasbelopp till 178 000 kronor.

Den efterlevande maken kan dock, trots att arvlåtaren efterlämnar särkullbarn, få ta del av kvarlåtenskapen förutsatt att ett eller flera särkullbarn avstår från sin arvsrätt enligt 3 kap. 9 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1).

Sammanfattningsvis kommer villan som ni har tänkt köpa att vara giftorättsgods. Den kommer således att ingå i en bodelning om någon av er avlider. Med tanke på att det finns särkullbarn hos er båda kommer den efterlevande maken inte ha någon arvsrätt, så länge inte något särkullbarn avstår sin rätt till arv. Den efterlevande maken har dock alltid rätt till fyra prisbasbelopp enligt basbeloppsregeln i 3 kap. 9 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1).

Jag hoppas att ni fick svar på det ni behövde hjälp med!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”