Arvskifte med två bröstarvingar och ett särkullbarn

Två bröstarvingar, ett särkullbarn. Enda förmögenheten är en insatslägenhet som änkan får bo kvar i efter makens död. Särkullbarnet har avstått sin del av arvet för att hon ska bo kvar. Hur stor del av arvet (insatslägenheten ca 1,5 milj. ) kommer respektive att få?

Inga gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom särkullbarnet har avstått sitt arv efter sin pappa i enlighet med 3 kap. 1 § 1 st ÄB kommer hen att få ut arvet från honom först när änkan går bort. Det är också då som bröstarvingarna får ut sina arv från sina föräldrar.

När änkan går bort kommer först arvet efter maken redas ut, 3 kap. 2 § ÄB. Jag utgår från att det gifta paret ägde insatslägenheten tillsammans. Det betyder att hälften av lägenhetens värde ska delas ut till pappans arvingar. Av pappans del får alltså bröstarvingarna och särkullbarnet 1/3 var. Av den resterande halvan som utgör mammans del får bröstarvingarna 1/2 var. Totalt sett får alltså särkullbarnet 1/6 av lägenhetens värde och bröstarvingarna får 5/12 var vid mammans bortgång.

Om vi utgår från att insatslägenheten är värd 1,5 miljoner även vid mammans död kommer alltså hälften, 750 000 att delas i tre delar. Bröstarvingarna och särkullbarnet får därmed 250 000 kr var. De resterande 750 000 delas mellan bröstarvingarna, som alltså får 375 000 kr ytterligare.

Hoppas du har fått svar!

Med vänlig hälsning

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning