Arvskifte med särkullbarn på den avlidnes sida

2020-05-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man är avdliden.Vi var gifta och har ett särkullsbarn på min mans sida och två gemensamma.Inget testamente är upprättat.Låt säga att våra gemensamma tillgångar blir 4 miljoner, hur fördelas dem?
SVAR

Hej, jag beklagar sorgen och vill tacka för att du vänt dig till Lawline.

Hur någons tillgångar fördelas efter dennes död regleras i Ärvdabalken (ÄB) men eftersom ni var gifta blir även Äktenskapsbalken (ÄktB) relevant. Jag kommer börja med att berätta vad som gäller fördelningen just nu för att sedan ta upp hur detta påverkar framtiden.

1. Fördelning efter din man

1.1 Bodelning

När en gift person dör så ska en bodelning ske, precis som vid en skilsmässa (ÄktB 1:5 jämte 9:1). I denna ska s.k giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1), dvs allt som inte är s.k enskild egendom (ÄktB 7:1). Övergripande kan sägas att något blir enskild egendom antingen genom äktenskapsförord eller genom ett villkor från den som gav personen egendomen (ÄktB 7:2). Eftersom du inte nämnt något som tyder på att ni skulle ha enskild egendom utgår jag från att de fyra miljonerna är giftorättsgods och alltså ska ingå i bodelningen.

Bodelning går till på så vis att man först beräknar era "andelar" (ÄktB 11:1). Detta innebär att du eller din man (i detta fall din mans dödsbo) får ta undan egendomar från bodelningen för att täcka skulder (ÄktB 11:2). Eftersom du inte nämner något utgår jag ifrån att inga skulder finns. Värdet av det som kvarstår efter detta steg ska fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3). I detta fall innebär det att ni har rätt till två miljoner var. Sedan fördelas självaste egendomen mellan dig och din mans dödsbo så att ni båda får egendom värd två miljoner (ÄktB 11:7).

Genom bodelningen kommer du alltså få två miljoner av era gemensamma tillgångar. Din mans dödsbo får resten.

1.2 Arvskifte

Efter bodelningen ska arvskiftet efter din man ske. Eftersom inget testamente finns är utgångspunkten att din mans barn (bröstarvingar) ska ärva allt med lika delar, dvs 1/3 var (ÄB 2:1 1-2st). Det finns dock ett undantag från detta. Eftersom ni var gifta ska du få all hans egendom (ÄB 3:1 1 meningen) medan barnen istället har rätt till s.k efterarv men mer om detta nedan. Särkullbarnet har dock rätt att få ut sitt arv omedelbart om denne inte avstår (ÄB 3:1 2 meningen). Jag utgår från att särkullbarnet inte avstår men om så sker har även denne rätt till efterarv enligt vad som står nedan men istället för två s.k efterarvingar får du då istället räkna med tre efterarvingar.

För att sammanfatta det juridiska hittills: Du kommer få två miljoner från bodelningen. Av de resterande två miljonerna som din mans dödsbo har kommer särkullbarnet få (2milj/3) 666 000 kr och du resterande 1 334 000 kr.

2. Fördelning efter dig

Era gemensamma barn har rätt till s.k efterarv vilket innebär att de ärver sin pappa genom dig när du går bort någon gång i framtiden. Eftersom jag utgår från att särkullbarnet fick sin ⅓ av din mans arv ska denne inte få något efterarv (ÄB 3:2 2st) och detta ska även beaktas vid era gemensamma barns rätt till efterarv.

Vanligen utgör det den efterlevande maken får i arv hälften av dennes totala tillgångar (eftersom du får hälften genom bodelning och hälften genom arv). Då utgör hälften även efterarv eftersom det egentligen var barnen som skulle ärva (ÄB 3:2 1st). I ditt fall har du dock inte fått hälften av dina tillgångar genom arv eftersom särkullbarnet fick ⅓ av arvet efter din man. Istället har du fått (1 334 000 / 3 334 000) 40% av dina totala tillgångar genom arv. Detta innebär att när du dör så har dina barn, men inte särkullbarnet, rätt att få 40% av det du lämnar kvar (ÄB 3:2 3st jämte 1st).

I detta fall får det inte så stor påverkan eftersom dina barn ändå har rätt till hälften av dina tillgångar när du dör (ÄB 7:1). Det får dock påverkan om du skulle gifta dig igen, då ska dina barn få ut detta arv innan en bodelning ske mellan dig och din eventuella framtida man (ÄB 3:6).

3. Sammanfattning

Mina svar utgår från att inga särskilda omständigheter föreligger. Du kommer då få två miljoner kronor genom bodelningen och din mans dödsbo kommer att få två miljoner. Av de två miljoner som tillkommer din mans dödsbo kommer du få 1 334 000 kr och särkullbarnet kommer få 660 000 kr. Sedan har era gemensamma barn rätt till s.k efterarv vilket främst blir relevant om du gifter om dig.

Det finns vissa andra detaljfrågor men inget du nämnt får mig att tro att de skulle vara relevanta varför jag inte går in på dem. Självklart är du välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline. Återigen vill jag beklaga sorgen och tacka för att du valt att vända dig till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?