Arvsfördelning utan testamente och särkullbarn

2016-03-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Gift sedan 30 år utan gemensamma barn. Jag har två barn sedan tidigare och min man har ett barn. Vi har inget testamente eller äktenskapsförord. Jag äger en sommarstuga som min enskilda egendom. Hur fördelas arvet om jag eller min man dör?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det inget testamente, som i det här fallet, regleras frågor om arv genom ärvdabalken (förkortas ÄB) (se den lagen här). Eftersom att ni är gifta och äktenskapet upplöses om någon av er dör kommer det först att göras en bodelning där egendomen fördelas mellan sidorna. Bodelning görs enligt reglerna i äktenskapsbalken (förkortas ÄktB) (se den lagen här).

I bodelningen kommer allt giftorättsgods ingå (all egendom som inte är enskild). När egendomen delats står det klart vad som finns kvar till arv från den som dött. Skulle det vara så att du är den som dör först kommer ditt arv bestå av den egendom som tillfallit dig/din sida genom bodelning och din enskilda egendom. Om det är så att din man dör först består hans arv av den egendom som han/hans sida fått genom bodelning (förutsatt att han inte har någon enskild egendom).

Huvudregeln vid arv enligt ÄB är att bröstarvingarna ärver (barnen). Det finns dock ett undantag från detta när den som dör är gift, det är då den efterlevande maken som ärver istället och barnen måste vänta på sitt arv till den andre maken dör. Skulle du dö först ärver din man dig, och tvärtom. Men så finns det också ett undantag från undantaget när det, som i detta fall, finns särkullbarn (barn som bara hör till den ena maken). Särkullbarnen har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt. Barn kan aldrig göras arvslösa, de har något som kallas laglottsskydd. Särkullbarnen har också rätt att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, men har då rätt till efterarv när den efterlevande maken dör. För att den efterlevande maken inte ska stå utan någonting finns en skyddsregeln som innebär att innan särkullbarnen plockar ut sitt arv har den efterlevande maken rätt till egendom som är värd fyra prisbasbelopp (inkluderat enskild egendom och det som maken erhållit genom bodelning).

Alltså så ärver du och din man varandra om ni dör. Däremot har era respektive barn rätt att plocka ut sitt arv direkt och den andra maken ärver då inte, förutom skyddsregeln som jag nämnde ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88155)