Arvsfördelning särkullbarn

2019-06-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Undrar över följande: A och B är gifta, inga gemensamma barn men 2 särkullbarn vardera. A dör och genom testamente får hans barn sina laglotter. Efterlevande maka (B) har fri förfoganderätt över sitt arv. Hur blir arvsfördelningen när B dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör arvsrätt vilket huvudsakligen regleras i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 3 kap 1 § ÄB har särkullbarn rätt att få sin arvslott direkt efter arvlåtarens död. Det innebär att om make A dör först ska dennes särkullbarn få hela sin arvslott direkt utan att behöva invänta denna tills make B dör såsom gäller för makarnas gemensamma bröstarvingar. Särkullbarn sätter alltså den efterlevande makens rätt till arv efter den först avlidna maken ur spel.

I din fråga framgår det att A:s särkullbarn får sin laglott genom testamente efter A:s död. Detta innebär alltså att 3 kap 1 § ÄB inte har följts. Laglotten motsvarar halva arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB. I detta fall innebär det alltså att de två särkullbarnen har fått 25% vardera av A:s totala kvarlåtenskap under förutsätting att dem är A:s enda bröstarvingar. Eftersom jag inte känner till något om vad som förordnats i testamentet får jag utgå från de omständigheter som du angett i frågan och dessa tolkar jag som att make A genom testamente har förordnat så att make B ska ärva denne trots att särkullbarn finns som egentligen har rätt till hela arvet utan att invänta make B:s död. Jag antar vidare att make A förordnat att halva kvarlåtenskapen ska tillfalla make B och halva ska tillfalla särkullbarnen. Om fördelningen vore större för make B förutsätter jag att A:s särkullbarn har klandrat testamentet i enlighet med 7 kap 3 § ÄB för att få ut sina laglotter. Det är här värt att poängtera att det minsta en bröstarvinge enligt lag kan ärva är sin laglott, testamenten som förordnar någonting annat kan därför klandras.

Oavsett om A har testamenterat halva kvarlåtenskapen till B eller mer så framgår det av din fråga att A:s särkullbarn har fått sina laglotter. Det innebär att arvet efter A är färdigfördelat. Efter make B:s död fördelas kvarlåtenskapen mellan dennes bröstarvingar, (som av din fråga verkar uppgå till två stycken) 50% vardera under förutsättning att testamente inte har upprättats som snedfördelar arvet. Den del som make B har ärvt av make A med fri förfoganderätt får inte testamenteras bort. Innebörden av "fri förfoganderätt" är nämligen att arvtagaren får göra vad som helst med arvet förutom att förordna om det i testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1073)
2020-08-11 Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?

Alla besvarade frågor (82737)