Arvsfördelning när särkullbarn avvaktat arvet

Hej

Min pappa gick bort för 4 år sedan och var då omgift. Jag och min syster tycker mycket om henne och valde därför att avvakta arvet som särkullbarn (vi har skrivit på papper). Hon har en son från ett annat äktenskap och vi undrar nu hur arvet kommer att fördelas när hon går bort.

Blir det så att vi två syskon ärver delen efter vår pappa (2 x 25%) och hennes son ärver hennes del (50%) eller delas arvet i 3 lika delar eftersom att vi avvaktade vårt arv som särkullbarn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsatt att det inte finns några testamenten eller liknande ligger det första av de två alternativen du beskriver närmast sanningen, d.v.s. att du och din syster ärver er pappas del och att er pappas frus son ärver hennes del. Hur stor procentandel det rör sig om beror på hur bodelningen såg ut mellan er pappa och hans fru då er pappa gick bort.

Full äganderätt resp. fri förfoganderätt

När er pappa gick bort upprättades en bodelning som innebar att er pappas fru erhöll en del med full äganderätt. Denna del är enbart hennes och den kan hon fritt testamentera bort. Hon fick också en del genom arvet som ni avstod. Den delen har hon fått med fri förfoganderätt. Hon kan använda dessa pengar men inte testamentera bort dem till någon annan.

När ni som särkullbarn avstod er arvslott till förmån för er pappas fru aktualiserades bestämmelsen i 3 kap. 9 § ärvdabalken. Ni kan se ett exempel på hur ett arv fördelas i sådana fall genom att klicka på länken till lagrummet. Utgångspunkten är som sagt att det vid er pappas bortgång gjordes en bodelning där er pappas fru tog över en viss del av egendomen med full äganderätt och en del med fri förfoganderätt, 3 kap. 2 §. Hur stor del av egendomen som hör till vilken kategori beror på hur mycket av deras egendom som var giftorättsgods respektive enskild egendom.

Giftorättsgods och enskild egendom avgör andelens storlek

Om all egendom er pappa och hans fru ägde var giftorättsgods fick er pappas fru 50 % i bodelningen som hon därmed fått med full äganderätt. Resterande 50 % har hon fått med fri förfoganderätt. När hon sen går bort är det just den del hon har fått med fri förfoganderätt som du och din syster kommer dela på. Det kan alltså bli de procentandelar du angivit, ni får 25 % var och er fars frus son får 50 %.

Om det däremot fanns enskild egendom kommer förhållandena se annorlunda ut. Om er pappa hade mer enskild egendom än vad hans fru hade är den andel hon fått med fri förfoganderätt större. Ni kommer i så fall ärva en större del än 50 % av hennes kvarlåtenskap. Och tvärtom, om er pappas fru hade mer enskild egendom än er pappa fick hon en större andel med full äganderätt. Ni kommer i så fall ärva en mindre andel än 50 %.

Sammanfattning

När er pappas fru dör är tanken att ni ska ärva en lika stor andel som den er far efterlämnade. Hur stor den andelen är beror på hur förhållandena mellan er pappa och hans fru såg ut vid er pappas bortgång.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning