Arvsfördelning mellan särkullbarn samt gemensamma barn

2016-03-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Särkullbarns arvsrätt. Jag har läst era fall med särkullbarn, men är inte helt på det klara vad som gäller. Jag ger ett exempel. Adam och Eva är gifta och har två gemensamma barn, Olle och Kalle. Adam har en dotter sedan ett tidigare äktenskap, Lotta. Adam och Evas gemensamma tillgångar är 1 000 000 kr när Adam går bort. För Adams särkullbarn Lotta finns två möjligheter om jag förstått det rätt. 1. dels att få ut sitt arv direkt, 2. dels att få ut det när också Eva dött. Hur fördelas arvet i kronor mellan alla barnen och hustru Eva i de olika fallen? Vilka olika dokument/testamenten kan styra utfallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om testamente inte har upprättats kommer bestämmelserna om arvsrätt i ärvdabalken (ÄB) tillämpas. Om testamente finns gäller det.

Få ut sitt arv direkt
Ett särkullbarn är en s.k. bröstarvinge och är enligt 2 kap. 1 § ÄB arvsberättigad. Varje bröstarvinge ärver en lika stor del av arvet. Särkullbarnet behöver, precis som du har förstått, inte vänta på att få ut sitt arv till dess att den andra maken avlider. Detta framgår av 3 kap. 1 § ÄB.

I ditt exempel kommer Adams tillgångar, efter att en bodelning har skett, delas lika mellan de tre barnen, en tredjedel var. Lotta kommer då få ut sitt arv direkt. Eva kommer att ärva Olle och Kalles del med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Olle och Kalle kommer då att bli efterarvingar och vid Evas bortgång få ut arvet efter sin far.

Få ut sitt arv senare
Ett särkullbarn kan istället för att få ut sitt arv direkt efter sin förälders bortgång, i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB, välja att avstå sin rätt till förmån för den andra maken. Detta framgår av 3 kap. 9 § ÄB. När detta sker kommer särkullbarnet i enlighet med 3 kap. 2 § ÄB att ärva sin del.

I ditt exempel kommer Eva att ärva hela Adams kvarlåtenskap med fri förfoganderätt i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. Lotta, Olle och Kalle blir då efterarvingar. Vid Evas bortgång kommer kvarlåtenskapen att fördelas bland dessa i enlighet med 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas detta klargjorde rättsläget för dig, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88087)