Arvsfördelning mellan efterlevande make och särkullbarn

Jag är gift, och min man och jag har inga barn. Däremot har jag en vuxen dotter sedan ett tidigare förhållande. Min man har inga barn sedan tidigare.

Om jag går bort före min man, vad gäller då för min dotter resp. min man?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arvsfördelning finner du i Ärvdabalken, se här. Då du inte nämner något om testamente eller äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar från att ingetdera föreligger.

Då äktenskap upplöses genom ena makens dödsfall är huvudregeln att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt. Ett undantag från detta är dock om den avlidne har särkullbarn, alltså barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott omedelbart och denna arvsrätt går då före den efterlevande makens. Se 3 kap. 1 §Ärvdabalken. Särkullbarn kan dock välja att avstå från den rätten och därmed istället stå som efterarvinge till den efterlevande maken, som enligt huvudregeln då ärver den avlidne. Se 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Särkullbarns arv kan också begränsas med testamente men inte tas bort fullt. Särkullbarn har en lagstadgad rätt till åtminstone laglotten, alltså halva arvslotten. Se 7 kap. Ärvdabalken.

Innan arvskifte kan ske ska dock en bodelning göras mellan makarnas giftorättsgods, huvudregeln är en hälftendelning av makarnas gemensamma tillgångar. Den andel som tillkommer dig utgör då din kvarlåtenskap och det är därur din dotter ärver. Efterlevande make har dock alltid rätt till 4 ggr basbeloppet (ca 160 000) och om den summan inte uppnås genom andelen efterlevande make tilldelas genom bodelningen så kan den rätten komma att inkräkta på särkullbarnets arvsrätt. Se 3 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken.

Sammanfattningsvis gäller alltså att om din dotter är ditt enda barn så är utgångspunkten att hon som särkullbarn ärver hela din kvarlåtenskap, alltså hälften av de gemensamma tillgångarna i äktenskapet. Din make erhåller sin andel, vanligtvis hälften, från bodelningen och har lagstadgad rätt till åtminstone 4 ggr basbeloppet. Vill ni istället reglera det i testamente så kan arvet, som utgångspunkt, fördelas så att din dotter får 25 % av de sammanlagda tillgångarna och din make 75 %. De 25 % utgör då din dotters laglott. Din dotter kan som sagt också vänta med att ta ut sitt arv från dig tills efter att även din make gått bort.

Hoppas att detta ger svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Amanda LidbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”