Arvsfördelning med särkullsbarn

Hej!

Min make har avlidit. Jag och min make har tre gemensamma barn men min make har ytterligare två vuxna barn sedan tidigare äktenskap, s.k särkullbarn. Jag undrar nu hur arvet ska fördelas? Vi har ingen enskild egendom och vi kan ta som ett exempel att jag och min make har 2 miljoner i tillgångar.

Lawline svarar

Hej, jag beklagar sorgen.


Då din fråga rör arv finns regler om detta i ärvdabalken (ÄB), som du hittar här. Av hur din fråga är formulerad antar jag att något testamente inte finns.


Enligt ärvdabalken gäller att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, ÄB 3:1. Om arvlåtaren efterlämnar några särkullsbarn ärver dock maken detta endast om särkullsbarnen har avstått sin rätt, ÄB 3:1. Detta gör att det alltså finns två alternativa utfall och hur det faktiskt blir beror på särkullsbarnens val.


Den avlidande makens barn har rätt till arv efter sin förälder, arvet delas lika mellan barnen, ÄB 2:1. Är arvlåtaren gift gäller alltså att efterlevande make har rätt att ärva framför de gemensamma barnen, ÄB 3:1. Detta gäller dock inte särkullsbarn utan dessa har rätt att direkt ta del av sitt arv.


Om särkullsbarnen väljer att göra ett så kallat arvsavstående kommer de att få sitt arv efter sin bortgångna förälder först då efterlevande make går bort, ÄB 3:9. Man räknar då vid den första makens död ut en kvotdel av arvet vilken efterlevande make sedan innehar med fri förfoganderätt, vilket innebär att man är fri att förfoga över egendomen under sin livstid men att man inte har rätt att testamentera bort den i sin tur, efterlevande make får inte heller ge bort detta i gåva, ÄB 3:3 . Att särkullsbarnen har rätt till en kvotdel innebär att det faktiska värdet kan förändras något jämfört med när kvoten räknades fram.


Om man använder ditt exempel med att ni har två miljoner i tillgångar gäller att man i en bodelning fördelar hälften av tillgångarna på dig och din make. Din makes del är då alltså en miljon. Då han har fem barn ska hans del delas på fem lika delar varav varje del då blir 200 000:-. De två särkullsbarnen har rätt att direkt få ut sina delar medan du ärver era gemensamma barns delar, vilket innebär att de två särkullsbarnen ärver 200 000:- var medan du ärver 600 000:- vilket är de delar som hänförs till dina barn. De två särkullsbarnen kan göra ett så kallat arvsavstående då du ärver även deras delar. Vid arvsavstående räknar man alltså ut kvotdelar för att senare kunna räkna ut deras efterarvsdelar, i ditt exempel skulle särkullsbarnen ha rätt till ⅕ av din makes kvarlåtenskap.


Hoppas att detta gav svar på din fråga.


Tack för att du vänder dig till Lawline!


MVH

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning