Arvsfördelning enligt testamente

2017-10-23 i Testamente
FRÅGA
En nyss avliden släkting (moster) till mig har i sitt testamente skrivit att alla hennes tillgångar ska delas lika mellan mig och mina bröder. Hennes man är sedan tidigare avliden men har två brorsbarn i livet. Paret hade inga egna barn eller särkullbarn. Vad gäller då? Ska 50% av arvet gå till mannens brorsbarn och 50% till mig och mina bröder eller ärver vi 100% som testamentet säger?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsfördelning vilket regleras i ärvdabalken (ÄB) (här). Din moster har upprättat ett testamente vilket anger att du och dina bröder ska erhålla hennes egendom. De enda arvingarna som kan angripa ett testamente och på så sätt erhålla egendom trots att testamentet säger något annat är bröstarvingar enligt 7 kap. 3 § ÄB. Med bröstarvinge menar man arvlåtarens arvingar i nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv enligt 2 kap. 1 § ÄB. Då det inte finns några sådana arvingar ska all egendom som omfattas av testamentet fördelas till dig och dina bröder precis som testamentet säger.

Om reglerna om efterarv är tillämpliga

Den enda reservationen som finns är att om mostern har ärvt egendom av mannen med stöd av makes arvsrätt i 3 kap. 1 § ÄB, blir reglerna om efterarv aktuella. De reglerna innebär att om en make dör har den efterlevande maken rätt att ärva den avlidna makens egendom istället för makens arvingar. När den efterlevande maken dör ska den ärvda egendom gå till den först avlidna makens arvingar. Detta kallas för efterarv och är reglerat i 3 kap. ÄB. Vid en beräkning av efterarvet ska man beräkna vad den efterlevande maken fick med stöd av efterarvsreglerna och hur stor del det utgjorde av makens dåvarande egendom.

Ex om den avlidna maken efterlämnade 500 000 kr och den efterlevande maken då hade egendom värd 1 000 000 kr, är 33% av hennes totala egendom ärvt med stöd av 3 kap. ÄB. Om den efterlevande maken dör och har då egendom värt 2 100 000 ska 33% (700 000) av den egendomen gå till arvingarna från den först avlidne maken enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den andelen som den efterlevande maken ärvt med stöd av 3 kap. ÄB kommer hon inte kunna testamentera bort enligt 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95727)