Arvsfördelning efter nytt testamente

Min moster gick bort 2012. Hon hade ett testamente där all egendom övergick till till hennes man. Inga barn fanns i förhållandet.

I testamentet klargjordes att om ej nytt testamente upprättades av mannen, skulle all gemensam kvarlåtenskap tillfalla syskonbarn.

Strax innan mannens död upprättades ett testamente där han skrivit att allt skall tillfalla ett syskonbarn med man. Testamentet är bevittnat av syskonbarnets bästa vänner. Syskonbarnet m man hjälpte honom med vardagssysslor det sista året när han var sjuk.

Är detta förfarande korrekt?

Vem ärver?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon avlider blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Som jag tolkar din fråga så undrar du om det senare upprättade testamentet är giltigt, samt om det då innebär att all gemensam kvarlåtenskap ska tillfalla syskonbarnen. Det första vi kan fråga oss är om det andra testamentet överhuvudtaget är giltigt. Här kan vägledning hämtas från 10 kap. 1 § ÄB. Där står det bland annat att testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som även, precis som testator, ska skriva under testamentet. Av 10 kap. 4 § ÄB framgår det vem som inte får vara testamentes-vittne. Det verkar dock i ditt fall som att ingenting gör att testamentet ska förklaras ogiltigt eller liknande med anledning av hur det upprättades, två bästa vänner till testamentstagaren i regel får vara sådana vittnen.

Testamentet bör vara giltigt, och då kan vi istället fråga oss hur arvsfördelningen ska ske. Här krävs det att vi tolkar såväl det första som det andra testamentet, och enligt 11 kap. 1 § ÄB ska ett testamente tolkas på så sätt att det antas överensstämma med testators vilja. I ditt fall följer det av testamentet din moster skrivit att all gemensam egendom ska tillfalla syskonbarnen om inte nytt testamente upprättas av mannen. Det verkar således som att din moster gett sin tillåtelse till att hennes man upprättar testamente för att fördela arvet hur han önskar. Nu när ett nytt testamente faktiskt har upprättats av mannen, och då det tycks vara giltigt, så verkar det som att arvet kommer fördelas så som det står i hans testamente. Detta betyder alltså att det ena syskonbarnet med man ska ärva allt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”