Arvsfördelning då ett testamente har resp. inte har upprättats

2017-02-01 i Testamente
FRÅGA
gift par med två barn och äktenskapsförord. vem ärva om den ena av föräldrar dör? kan den ena förälder testamentera till vem han vill?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du har upprättat ett testamente
Genom ett testamente kan du testamentera din kvarlåtenskap till vem/vilka du vill. Undantag för detta är dock att testamentet inte får kränka barnens laglott. Enligt Ärvdabalken (ÄB) 7:1 (här) har bröstarvingar (d.v.s. dina barn) rätt till hälften av den arvslott som hade tillkommit dem efter en arvsfördelning enligt lag. Denna andel utgör barnens laglott. Du kan därmed inte upprätta ett testamente som ger barnet rätt till mindre än vad dess laglott är värd.

Enligt ÄB 2:1 (här) ärver den avlidnes avkomlingar först. Dessa får rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Låt säga att du har en kvarlåtenskap värd 100 000 kr. Barnen har då rätt till en arvslott på 500 000 var och därmed en laglott på 250 000 kr. Det innebär att du i detta fall har rätt att fritt testamentera bort 500 000 kr av din kvarlåtenskap till vem/vilka du vill.

Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst här.

Då du inte har upprättat ett testamente
Då inget testamente föreligger gäller istället den legala arvsordningen. Som ovan anfört ärver bröstarvingar först med rätt till lika lott. Eftersom du har två barn kommer varje barn därmed att ha rätt till 1/2 av din kvarlåtenskap.

Era två gemensamma barn kommer dock inte att få ta ut sitt arv förrän den andra föräldern har avlidit. Enligt ÄB 3:1 (här) tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken vid dennes död. Med andra ord får den efterlevande föräldern rätt barnens arv med s.k. fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att föräldern i princip får förfoga över egendomen hur hen vill, förutom att testamentera bort den.

Vid din makes död kommer barnen sedan att ha rätt till en kvotdel av dennes arv som utgör deras efterarv från dig. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid första makens död. Följande formel beräknar kvoten:

Kvot = makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning)

Makes arv
- Makes arv med fri förfoganderätt från dödsfall 1 - hur mycket ärvde efterlevande make?

Egendom efter bodelning (egendomsförhållandena vid dödsfall 1)
- Bodelningslotten från bodelningen
- Den efterlevande makens enskilda egendom
- Personliga rättigheter

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95758)