Arvsavstående och laglott

2017-03-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min farmor har gått bort och min far har avstått(?) sitt arv för att undkomma att betala en stor skuld. Arvet har därför istället gått till min halvbror med en överenskommelse att min far får arvet ändå, om jag förstått rätt. Vi är 5 barn med samma far men med 4 olika mödrar. Har vi andra barn rätt till en del av arvet? Hur kan man ta reda på vad man har rätt till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsavstående

Du beskriver i din fråga att din far tackat nej till arvet efter sin mor genom ett arvsavstående. Det har han rätt att göra först då arvlåtaren gått bort, vilket har skett i det här fallet. Vid ett avstående fördelas arvet sedan som om arvtagaren avlidit först, enligt den legala arvsordningen i ÄB 2 kap. Det innebär således att arvet fördelas till den som avståtts bröstarvingar om sådana finns, då de är den första arvsklassen. I det här fallet har er far 5 barn, men vill enbart avstå sitt arv till ett av dem.

Svar på din fråga

För att besvara din fråga kan man säga att det går att avstå arv till barn utan att dessa får lika mycket. Ett avstående blir då däremot att betrakta som en gåva vilket innebär att arvet i efterhand, vid er fars död, kan angripas med regler om förskott av arv och reglerna om laglott. Om er halvbror gynnats på så vis att han fått hela arvet, kan ni efter er fars död se till att ni får ärva den laglott ni har rätt till efter er far. En laglott är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3574)
2021-01-26 Vem betalar kostnaderna för en hund efter skilsmässa?
2021-01-26 Om jag säljer enskild egendom, är pengarna som försäljningen genererar också enskild egendom?
2021-01-26 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88493)