Arvsavstående betydelsen av fri förfoganderätt

Min mamma har precis gått bort och nu står vi inför att skriva på bouppteckningen som hennes make har upprättat (inte vår pappa alltså).

I den ingår ett testamente som innebär att maken sitter kvar i "orubbat bo". Jag och min syster är införstådda med att gå med på detta. Detta innebär att vi väntar med vår laglott tills maken gått bort.

Nu till frågan: Vad kan vi göra för att han, tex om vi skulle bli ovänner med maken, inte skänker bort alla pengar, alternativt överlåter dem till någon annan? Kan vi lägga till något i texten som reglerar detta iom att vi skriver under arvsavståendet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga, jag ska föröka besvara den så gott jag kan!

Den del din mamma lämnar efter sig ärver hennes make med fri förfoganderätt när ni går med på detta. Det är viktigt att ni påpekar att ni endast avstår från att ta ut er laglott nu och att ni inte avsäger er arvet. Avsäger ni arvet så ärver istället den efterlevande maken med full äganderätt. Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är att vid full äganderätt kan den efterlevande maken testamentera bort hela förmögenheten och ni har inte heller något företräde framför den efterlevandes makes (eventuella) bröstarvingar. Fri förfoganderätt stadgas i 3:2 Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Tyvärr finns inga begränsningar i den fria förfoganderätten förutom att efterlevande make ej får testamentera bort egendomen, 3:2 ÄB. Ni kan därför inte skriva in att denne inte får ge bort pengarna etc.

Däremot finns en skyddande regel i 3:3 ÄB som anger att om efterlevande make väsentligen har minskat boets behållning och genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras andel i boet. 3:3 2 stycket ÄB anger att om vederlag inte kan utgå ska gåvan gå åter om tredje man insåg eller bode insett att gåvan var arvingarnas pengar.

3:3 ÄB tar dock inte sikte på om efterlevande make har levt för en oskäligt hög kostnad eller av ren försumlighet minskat boets värde, tex genom att göra en dålig affär på aktier eller liknande täcks alltså inte av 3:3 och ni förlorar då pengar. Det är endast gåvor eller liknande handlingar som kan gå åter, och praxis har även visat att det endast är gåvor i livets slutskede som omfattas.

Jag hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric BrinckRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning