Arvsätt för särkullbarn

Min äkta man har kapital. Om jag dör kan mina (inte hans) 3 barn göra anspråk på detta kapital. Vi äger huset tillsammans. Tack och mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar det som att du och din man inte har några gemensamma barn utan att endast du har barn utanför äktenskapet. Vid frånfälle av dig ska en bodelning göras för att fördela egendomen i ditt äktenskap mellan dig och din make, enligt äktenskapsbalken 9 kap. 1§. Sammanfattat går denna bodelning till så att ditt giftorättsgods (din egendom som inte är enskild egendom) avräknas gentemot dina skulder och läggs ihop med din makes giftorättsgods efter skuldtäckning, och summan av dessa två delas mellan er. Det som tillfaller din sida kommer alltså ärvas av dina barn, detta är deras arvslott (ärvdabalken 2 kap 1§ jmf med 3 kap 1§)
Vad som är viktigt här är att enskild egendom undantas, är alltså din makes kapital hans enskilda egendom ingår detta inte i bodelningen. Vad som är enskild egendom är sådan egendom som stadgas i äktenskapsbalken 7 kap. 1 och 2 §§.

Är inte kapitalet hans enskilda kommer det ingå i bodelningen och värdet av detta tillräknas hans giftorättsgods som sedan kommer läggas ihop med ditt och då delas, vilket innebär att dina barn kan få rätt till hela eller delar av detta kapitals värde. Du och din man kan avtala om att hans kapital utgör hans enskilda (genom ett äktenskapsförord). För äktenskapsförord finns vissa formkrav, uppfylls inte dessa är det inte giltigt, vilka anges i äktenskapsbalken 7 kap 3§. Sammanfattat är dessa 1. Att äktenskapsförordet är skriftligt. 2. Att det är undertecknat av makarna. 3. Att det är registrerat hos skatteverket.
Se skatteverkets hemsida för mer information om äktenskapsförordets utformning och giltighet http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html

Länk till äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230#K9

Länk till ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K2

Jag hoppas du fått svar på din fråga

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning