FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/08/2022

Ärvs en obetald reavinstskatt?

Våra föräldrar sålde sitt boende hösten -21. Pappa gick bort januari. Nu har vi fått besked att han får en reavinstskatt efter försäljningen av bostaden. Vad händer med den? Förs den över till mamma?

Lawline svarar

Hej, 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag kommer att förklara kortfattat hur rättsläget ser ut. De relevanta reglerna finns framför allt i inkomstskattelagen

Utgångspunkten i svensk rätt är att man inte kan ärva någon annans skulder. I lagen föreskrivs att dödsbon är skattskyldiga för den bortgångnes och dödsboets inkomster. ( 4 kap. 1 § inkomstskattelagen) I den mån det finns tillgångar i dödsboet ska skulden betalas genom dessa medel.  Saknas tillgångar i dödsboet ska skulden skrivas av hos kronofogden, vilket sker efter fem år. (3 § lag (1982:188) om preskriptionstid av skattefordringar m.m.

De som är dödsbodelägare blir alltså inte personligen betalningsskyldiga för skulden om det saknas tillgångar.  Din mamma kommer därför inte personligen att behöva betala av skulden, om hon är dödsbodelägare. Har dödsbodelägarna redan delat upp tillgångar mellan sig kan de däremot bli återbetalningsskyldiga till dödsboet för att täcka skulden. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Med vänliga hälsningar,  

 

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”