Arvode ska dras av innan kvarlåtenskapen fördelas

2017-03-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min far har gått bort. Han var gift och vi är tre särkullbarn. Vi har tagit hjälp av boutredningsman. Hon har lagt all kostnad för arvodet på oss barn och även avsatt 50000 kr för kommande kostnader som t.ex. skatt bara från vår del. Hon skriver så luddigt när vi frågar varför inte arvodet och skatten delas på oss alla fyra. Är makan också dödsbodelägare eller bara vi barn?Hon säger att makan har rätt till en viss del och jag läste 4 prisbasbelopp någonstans men makan erhåller 500000 kr så det går ingen nöd på henne.
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 19 kap 19 § Ärvdabalken (ÄB) har en boutredningsman rätt att få ett skäligt arvode för sitt arbete. Det arvodet ska dödsboet stå för, alltså samtliga dödsbodelägare. Såväl bröstarvingar som make är dödsbodelägare och ska stå för arvodet. Enligt 18 kap 1 § ÄB så är både make och bröstarvingar del av dödsboet. Arvode och andra kostnader i samband med boutredningen ska dras av innan själva kvarlåtenskapen delas upp mellan olika dödsbodelägare. Det innebär att kostnaderna dras av av kvarlåtenskapen innan fördelning.

När sedan kvarlåtenskapen ska fördelas då måste det först undersökas om det föreligger ett testamente eller ej. Om det finns ett testamente då ska kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med det. Dock har bröstarvingar alltid rätt till sn laglott enligt7 kap 1 § ÄB, vilket motsvarar hälften av arvslotten enligt den legala arvsordningen. Exempel: om arvslotten är 100 kr, då är laglotten 50 kr. Om det alltså finns ett testamente måste laglotten alltid beaktas. Om testamentet inte beaktar laglotten, då kan testamentet jämkas enligt 7 kap 3 § ÄB.

Om det inte föreligger något testamente ska kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med den legala arvsordningen. Enligt 3 kap 1 § ÄB har ett särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Det innebär att om särkullbarnen inte avstår från sitt arv i enlighet med 3 kap 9 § ÄB, då ska arvet utgå omedelbart. Den efterlevande makes rätt till arv begränsas då i enlighet med 3 kap 1 § ÄB till att endast omfatta fyra gånger prisbasbeloppet.

Svaret på din fråga beror alltså på om det föreligger ett testamente eller ej. Arvode och kostnader ska dock dras av innan kvarlåtenskapen fördelas. Hur fördelningen sedan ser ut måste bedömas med hänsyn till eventuellt testamente och om sådant ej föreligger i enlighet med den legala arvsordningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?