arvfördelning genom testamente

2021-05-31 i Laglott
FRÅGA
Hej,Jag skriver för en släktings räkning och hon undrar hur ett arv ska fördelas.Hennes make gick bort nyligen.De har inga gemensamma barn.Han har tre barn sedan ett tidigare äktenskap.Deras mor gick bort men de fick inget arv då.De ska få ut sitt morsarv nu när maken gått bort.Enligt ett testamente som min släkting och hennes make skrivit ska makens barn bara ha sin laglott samt sitt morsarv.Hur fördelas arvet?Hur stor del blir det till min släkting?Tack på förhand Martin
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör sig om fördelning av arv hamnar vi i Ärvdabalk (1958:367) [ÄB].

För att på lättast sätt besvara frågan kommer vi använda oss av exempel bestående av påhittade summor. Vi utgår ifrån att din släktings avlidna make har 900 000 kr. i kvarlåtenskap och hans före detta maka hade 450 000 kr. i kvarlåtenskap.

Om arvlåtaren var gift vid dödsfallet ska kvarlåtenskapen ärvas av den efterlevande makens med fri förfoganderätt (3:1 1 st. ÄB). Detta innebär att när hans före detta make avled, tillföll hennes kvarlåtenskap på din släktings make med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den egendom som efterlevande make får, inte får testamenteras bort eller ingå i ett förmånsförordnande.

Sedan för att räkna ut hur mycket särkullbarnen har rätt till från mammans arv måste vi göra en kvotdelsberäkning. Pappans kvarlåtenskap består av hans enskild egendom + det han fått genom bodelning + det han ärvt från mamman med fri förfoganderätt. Barnen har rätt att ärva en kvotdel av pappans kvarlåtenskap enligt 3:2 ÄB. Detta får de i efterarv. beräkningen enligt vår exempel blir därmed:

(mammans kvarlåtenskap 450 000 / pappans kvarlåtenskap 900 000 = 1/2 )

Detta innebär att särkullbarnen har rätt till 450 000 kr. av pappans kvarlåtenskap som efterarv från mamman. Detta kommer därmed delas lika mellan de 3 särkullbarnen vilket innebär att de kommer att ärva 150 000 var i efterarv. (3:2 ÄB)

Därefter kvarstår 450 000 kr. i pappans nettovärde som kan sedan ärvas av arvingar. Vi utgår ifrån att testamentet är giltigt samt att det följer de formkrav som anges i 10:1–4 ÄB. Om testamente skulle vara ogiltigt hade detta belopp delats lika mellan de tre barnen dvs. 150 000 kr. vardera (3:2 ÄB). Däremot har barnen inte längre rätt till arvslotten som nyss benämnt pga testamentet. Enligt testamentet ska särkullbarnen endast ha rätt till deras laglott vilket utgör hälften av arvslotten (7:1 ÄB). Därav kommer de 150 000 kr delas på hälften och de särkullbarnen kommer att få 75 000 kr. vardera i arv efter pappan. Därefter kommer 225 000 kr återstå av pappans kvarlåtenskap. Dessa 225 000 kr. kommer enligt testamente tillfalla din släkting.

Sammanfattningsvis, kommer vardera särkullbarnen få 225 000 kr totalt i arv (150 000 i efterarv + 75 000 arv från pappan) och släktingen kommer att få 225 000 i arv.

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93215)