Arvet efter barnlösa makar

2016-12-07 i Testamente
FRÅGA
Vi är gifta makar som är helt barnlösa. Vad gäller för oss avseende vem som ärver oss efter den enas bortgång o sedemera även efter den andra makes/makas bortgång? Måste vi skriva testamente för att kunna ha tillgång till all kvarlåtenskap o kunna ev slösa bort o ev ge bort o ev sälja eller testamentera om vi så vill, efter eget samtycke av all kvarlåtenskap som efterlämnas efter den enas bortgång? Har läst om fri förfoganderätt o full förfoganderätt, men vad gäller i vårat fall enligt gängse lag om inte ett ev testamente skrives innan den enas bortgång? Tacksam för svar!!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Om ni inte skriver testamente
När den ena maken går bort ska kvarlåtenskapen efter denna fördelas mellan dennes arvingar. Eftersom ni inte har några barn ska arvet i första hand fördelas lika mellan den avlidnas föräldrar, och om någon av dem inte lever den avlidnas syskon. (ÄB 2 kap. 2 §)

Till följd av att ni är gifta har däremot den efterlevande maken rätt till makesarv, vilket betyder att hela arvet ska tilldelas maken. (ÄB 3 kap. 1 § första stycket) Maken får på så vis ett slags företräde i arvingarnas delar av arvet. Dessa andelar har maken endast fri förfoganderätt över vilket betyder att den har rätt att sälja och ge bort egendomen, men inte testamentera bort den. (ÄB 3 kap. 2 §)

När den efterlevande maken går bort, har arvingarna till den först avlidna maken rätt att få ut sina andelar av arvet. (ÄB 3 kap. 2 § första stycket) Kvarlåtenskapen efter den efterlevande maken ska i sin tur fördelas lika mellan dennes arvingar.

Om ni skriver testamente
Ni kan skriva varsitt testamente där det framgår att den andra maken ska ärva allt med full äganderätt vid den enas bortgång. Då får efterlevande make använda egendomen precis hur den vill och alltså även testamentera bort den. För att testamentet ska vara giltigt ska det vara skriftligt och två vittnen ska närvara vid underteckningen. (ÄB 10 kap. 1 §) Eventuella arvingar har då ingen rätt till arvet.

När den efterlevande maken går bort, ska kvarlåtenskapen efter denna fördelas lika mellan dennes arvingar precis som ovan.

Sammanfattningsvis måste ni alltså skriva testamente för att den andra maken ska få full äganderätt till arvet vid den enas bortgång. Annars får maken endast fri förfoganderätt, eftersom arvingarna då har rätt till arvet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2735)
2021-01-27 Generellt om testamente och hur ett skifte går till
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn

Alla besvarade frågor (88531)