Ärver särkullbarn eller äkta make?

2017-03-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Om ett par som är gift och har särkullsbarn står som ägare på varsin fastighet, hur blir det med arvsrätten om den ena partnern dör? Fastigheterna är ej skrivna som enskild egendom.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att båda makarna har särkullbarn och att det inte finns något testamente. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken och regler om arv finns i ärvdabalken.

Om en make dör upplöses makarnas äktenskap. (1 kap. 5§ äktenskapsbalken) När äktenskapet upplöses ska en bodelning ske. (9 kap. 1§ äktenskapsbalken) Eftersom makarnas fastigheter inte är enskild egendom är de giftorättsgods. (7 kap. 1§ äktenskapsbalken) På grund av att fastigheterna är giftorättsgods ska de ingå i bodelningen. (10 kap. 1§ äktenskapsbalken)

Efter bodelningen, när fastigheterna har delats upp mellan makarna, ska den avlidne makens del i giftorättsgodset delas upp mellan dennes arvingar, alltså dennes barn. Det är viktigt att veta att barnen har rätt att ta ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder. Eftersom de är särkullbarn och inte gemensamma barn behöver de inte vänta med sitt arv tills den andre maken dött. (3 kap. 1§ ärvdabalken) Det är dock inget måste för barnen att ta ut arvet. Om barnen vill kan de avstå sitt arv från föräldern så att den efterlevande maken får det. När den efterlevande maken sedan dör har barnen som avstått arvet rätt till efterarv från den först avlidne maken. (3 kap. 9§ och 2§ ärvdabalken) Att ha rätt till efterarv innebär att barnen har rätt till en andel ur den efterlevande makens arv när denne dör som motsvarar vad barnen avstod vid den först avlidne makens död.

Trots att barnen har rätt att ta ut arvet redan när deras förälder dör har den efterlevande maken ett visst skydd mot sin makes särkullbarn. En efterlevande make har alltid rätt att få ut minst fyra gånger gällande prisbasbelopp i bodelningen, alltså ungefär 179 200 kr. (3 kap. 1§ 2 stycket ärvdabalken) Detta belopp har den efterlevande maken rätt att få ut av makarnas gemensamma gods, oavsett om det inkräktar på arvingarnas arv. Arvingarna har då rätt till efterarv.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?