Ärver särkullbarn den andra maken som inte är förälder?

2020-09-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Både mamma o pappa gick bort med 6 dagars mellanrum. Pappa först o mamma sedan. Pappa har en son sedan förut och nu med min mamma 5 barn. Frågan är om första sonen ska ärva mamma eller bara pappas del. Ingen av dom hade mycket pengar och inget hus eller annat av värde. Borde väl vara vi som ärver mamma o pappa, men andra sonen bara pappa?? Tacksam för svar snarast.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte i din fråga om det finns ett testamente som reglerar din mammas och pappas kvarlåtenskap så jag kommer i mitt svar utgå från att ett testamente inte finns.

Begreppsförklaring:

Den som avlidit benämns arvlåtare, den egendom han eller hon efterlämnar kallas kvarlåtenskap, arvlåtarens barn kallas för bröstarvingar och barn som inte är makarnas gemensamma benämns särkullbarn.

Allmänt om arvsrätt:

Svensk rätt följer parentelprincipen som innebär att arvingarna delas in i arvsklasser med olika rätt till arvet. Enligt den legala arvsordningen delas arvingarna in i tre arvsklasser och så länge det finns någon arvinge kvar i en arvsklass går man inte vidare till nästa (2 kap 2 § Ärvdabalk (ÄB)).

Första arvsklassen är arvlåtarens barn. Om en arvinge avlidit finns det dock en generell rätt för dennes barn att träda in i hans eller hennes ställe vilket innebär att om ett barn avlidit går arvet vidare till dennes barn (arvlåtarens barnbarn) osv. Varje gren tar lika lott vilket innebär att arvet delas lika mellan barnen (2 kap 1 § ÄB).

Makes arvsrätt regleras i 3 kap ÄB och där stadgas att efterlevande make har rätt att ärva före gemensamma barn, vilket innebär att barnen får vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna avlidit. Barn som inte är makarnas gemensamma benämns särkullbarn och dessa har i princip alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarn kan också avstått sitt arv till förmån för den kvarlevande maken enligt3 kap 9 § Ärvdabalk (ÄB) vilket innebär att de har rätt till efterarv då den kvarlevande maken avlidit enligt3 kap. 2 § ÄB. I ditt fall antar jag dock att bodelning inte skedde efter din pappa innan din mamma gick bort och i sådana fall behöver dessa regler inte tillämpas.

Tillämpning i ditt fall:

I ditt fall innebär ovanstående att din pappas son kommer att ärva din pappa. Särkullbarnen ärver emellertid inte den andra maken eftersom de inte är släktingar eller legala arvingar till den andra maken. Din pappas son kommer alltså inte ärva din mor.

Arvet kommer alltså fördelas på så sätt att din pappas kvarlåtenskap delas på sex delar där ni alla ärver lika och sedan kommer din mors kvarlåtenskap delas på fem delar där ni som är hennes bröstarvingar kommer ärva lika.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91307)