Ärver särkullbarn automatiskt om föräldern dör?

Hej! Jag undrar om mina barn som jag och min man inte har gemensamt ärver automatiskt om jag skulle dö eller tillfaller allt min make?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsordningen och vem som ska ärva om du dör. Vilket regleras i Ärvdabalken (ÄB). Dina barn från tidigare kommer att beaktas som särkullbarn enligt lagen.

De som främst ärver enligt den legala arvsordningen är bröstarvingar (barn) till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Vilket innebär att när du dör så ska dina barn ärva dig. Alla barn som du har tar lika delar av arvet.

Det finns en regel som säger att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt framför gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om du och din make har några barn tillsammans så kommer de gemensamma barnens arvslott att tillfalla din make och barnen får då vänta på efterarv. En efterlevande makes/makas rätt att ärva den avlidna maken/makan föreligger således bara om det finns gemensamma barn (eller testamente). Din make kommer alltså inte att ärva den delen som särkullbarnen har rätt till.

Särkullbarn har alltså rätt att få ut sitt arv direkt när arvlåtaren (du) dör och måste inte vänta på sitt arv (3 kap. 1 § ÄB).

Din man har dock rätt till ett belopp upp till 4 gånger prisbasbeloppet, basbeloppsregeln, när du dör. Det krävs att din mans egendom, dels den som han får i bodelningen men även egendom som är hans enskilda och eventuellt arv med fri förfoganderätt framför gemensamma barn uppnår till minst 4 gånger prisbasbeloppet. Gör egendomen inte det har din make rätt att få så stor del av särkullbarnens arv för att nå upp till 4 gånger prisbasbeloppet. Barnen har då rätt till efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Vilket innebär att särkullbarnen kan vara tvungen att vänta på en del av arvet från dig. Men detta blir bara aktuellt om din man inte har egendom som uppnår 4 gånger prisbasbeloppet.

Så för att svara på din fråga så kommer dina barn från tidigare att ärva dig automatiskt i enlighet med den legala arvsordningen och särkullbarnens arvslott kommer inte att tillfalla din make.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning