ärver min man före mina barn?

2021-04-09 i Särkullbarn
FRÅGA
Är omgift.Har 3 barn från tidigare förhållande.Om jag dör får min man automatiskt allt jag äger eller går allt till mina barn? Ska jag göra testamente till den jag vill ska få allt mitt?Undrar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten

Utgångspunkten inom arvsrätten är den så kallade legala arvsordningen. Enligt denna så ärver bröstarvingar, alltså barn, först av alla (2 kap. 1§ ärvdabalken, ÄB). Är man gift så ärver din man före eventuella gemensamma barn (3 kap. 1§ ÄB). Dina särkullbarn, alltså barn från ett tidigare förhållande, har rätt att få ut sitt arv direkt före din man utan att du gör något speciellt.

Det finns dock ett undantag från detta, och det är om den efterlevande maken inte får ut tillräckligt mycket ur bodelningen efter den avlidne maken, för att klara att leva vidare. När en gift person går bort, ska det som utgångspunkt göras en bodelning. Då lägger man ihop allt giftorättsgods och delar det på två. Din kvarlåtenskap blir då din del av giftorättsgodset plus eventuell enskild egendom. Den efterlevande maken har rätt till att med sin del av giftorättsgods och egen enskild egendom få ut fyra gånger prisbasbeloppet året personen dör (en fastställ summa, år 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr) (3 kap. 1§ 2st ÄB). Detta innebär att om du skulle gå bort år 2021, har din efterlevande maken rätt att gå ur bodelningen med 190 400 kr, inklusive egen enskild egendom. Denna regel går före särkullbarns arvsrätt, och även eventuellt testamenten från den avlidne. Testamentstagare och särkullbarn har istället efterarvsrätt, alltså rätt att ärva när den efterlevande maken går bort.

Utgångspunkten är alltså den legala arvsordningen ovan. Om du går bort före din man, kommer han alltså ha rätt att ärva dig om hans tillgångar efter bodelningen inte uppgår till 190 400 kr (år 2021). Om hans tillgångar överstiger detta, har dina barn från tidigare förhållande rätt att få ut sin arvsrätt direkt. De får då dela på hela din kvarlåtenskap. Har du och din nya man dock gemensamma barn, så måste de vänta på sitt arv tills efter din man gått bort också, även om summan ovan uppnås.

Testamente

Om du inte skriver testamente, så gäller den legala arvsordningen enligt ovan. Du kan dock välja om du hellre vill att din kvarlåtenskap ska gå till någon annan än dina barn, eller skriva ett inbördes testamente dig och din man emellan. Du kan dock inte göra dina barn arvlösa, utan de har rätt att begära jämkning av ett testamente så de får ut sin laglott (7 kap. 3§ ÄB). De har då rätt till sin laglott, vilket är hälften av deras arvslott (7 kap. 1§ ÄB). Arvslotten är kvarlåtenskapen efter dig när du går bort, och laglotten är halva den. Dina barn sedan tidigare har alltså rätt till åtminstone 1/6 var av det du lämnar efter dig.

Du får dock skriva vad du vill i ditt testamente, du har ingen skyldighet att beakta dina barns laglotter i ditt testamente, utan du kan testamentera bort allt till någon välgörenhetsorganisation, din granna eller vem som helst. Det är dina barns skyldighet att begära jämkning av testamentet sen när du går bort, och då har de rätt att få ut sin laglott.

Ett testamente ska du alltså skriva som utgångspunkt om du vill att någon annan än dina barn ska ärva något, eller om du vill fördela dina tillgångar på ett visst sätt, alltså olika stora delar till olika barn, eller olika egendomar till olika barn, exempelvis att ett visst barn ska ärva en viss sak.

Sammanfattningsvis

Ett testamente kan alltså inte medföra att din make inte ärver av dig, om det är så att han får mindre än fyra gånger prisbasbeloppet efter bodelningen, eller om ni har gemensamma barn. Då går hans rätt före dina barns om han inte avsäger sig den. Dina särkullbarn har då istället rätt till efterarv efter att din make går bort. Men om han får tillgångar ur bodelningen och egna tillgångar som överstiger denna summa, ärver han ingenting av dig utan allt ditt går till dina barn. Har ni dock gemensamma barn får de vänta tills även han går bort.

Jag vill också betona att man som utgångspunkt ärver värdet av dina tillgångar. Om du vill att det ska ske någon specifik fördelning av dina tillgångar, ex. att en möbel ska gå till en viss person eller liknande, så måste du skriva ett testamente, eller om du vill fördela din kvarlåtenskap annorlunda än 1/3 var.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Om du önskar hjälp med att skriva testamente eller liknande kan du kontakta vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?