Ärver man makes skulder?

2019-11-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om jag skulle dö, vad händer med mina skulder? Måste min fru betala av dom då?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Huvudregeln i svensk rätt är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalk). Det betyder att din fru inte blir ansvarig för eller ärver dina skulder.

Skulderna kan dock ha en inverkan på bodelningen. När ett äktenskap upplöses med anledning av ena makens frånfälle ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalk). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena - det vill säga både tillgångar och skulder - den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § äktenskapsbalk).

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalk), vilket är all egendom som inte är enskild egendom med anledning av föreskrift i testamente, äktenskapsförord m.m (7 kap. 1 § äktenskapsbalk).

Eftersom skulder beaktas i bodelningen så kommer varje makes del att minska med anledning av skulderna.

Ett exempel:

Make 1: 500 000 kr i tillgångar som utgör giftorättsgods, 100 000 i skulder. Till bodelning --> 400 000

Make 2: 600 000 i tillgångar som utgörs giftorättsgods, 0 i skulder. Till bodelning --> 600 000

Make 1 avlider.

Belopp att bodela: 400 000 + 600 000 = 1 miljon

Bodelning= 1 miljon / 2 = 500 000

Detta innebär att 500 000 kommer att tillfalla make 2 i form av bodelning och resterande kommer att tillfalla make 2 men senare vara föremål för efterarv.

På grund av make 1:s skulder "minskar" alltså det belopp som make 2 får genom bodelningen, men man blir inte betalningsskyldig för skulderna,

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (885)
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (78662)