Ärver maken eller särkullsbarnen?

2019-05-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är gifta och äger en bostadsrättslägenhet i Stockholms innerstad.Frun har 4 särkullbarn.Frågan är: om frun avlider, hur beräknas då arvet mellan maken och särkullbarnen om det inte finns ett äktenskapsförord?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Barns arvsrätt

Barn ärver sina föräldrar (2 kap 1 § Ärvdabalk). Har man inte skrivit ett testamente som säger något annat så ärver barnen allt. Är arvlåtaren gift ärver maken, men inte om det finns särkullsbarn (3 kap 1 § Ärvdabalk). Särkullsbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och det är bara om dom väljer att avstå som förälderns make ärver (3 kap 9 § Ärvdabalk).

Makars arvsrätt

När någon som är gift dör görs en bodelning (9 kap 1 § Äktenskapsbalk). Makarna har rätt till täckning för sina skulder (11 kap 2 § Äktenskapsbalk) och att dela på det som återstår efter skuldtäckning (11 kap 3 § Ärvdabalk). Det finns en minimiregel som säger att den överlevande maken har rätt till ett värde som motsvarar 4 prisbasbelopp (3 kap 1 § andra stycket Ärvdabalk). I dagens värde motsvarar det 186 000.

Jämkning till förmån för överlevande make

Det finns en regel som ger den överlevande maken rätt att avstå från en bodelning, i så fall behåller varje person det som den själv äger (12 kap 2 § Äktenskapsbalk).

I ert fall

Ni kan räkna på hur utfallen blir utifrån olika scenarion. Har den överlevande maken så att denne klarar sig om denne avstår från att göra bodelning? Är fyra prisbasbelopp tillräckligt? Om ni vill ärva varandra vid dödsfall kan ni skriva ett testamente om det, barnen har dock rätt att kräva sin laglott, som uppgår till varsin lika stor del av hälften av det som föräldern ägde (7 kap 1 § Ärvdabalk). I ert fall har barnen rätt till ⅛ var av fruns egendom. Resterande ½ kan frun testamentera till maken om hon vill.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll