Ärver förälder till avlidet särkullbarn något vid den andra förälderns död?

2019-06-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Fråga: En gift make avlider och efterlämnar sin maka, ett gemensamt barn (det finns ett tidigare särkullebarn som är avlidet sedan många år i ett tidigare samboförhållande), ärver den tidigare sambon till den avlidne då särkullebarnet (som ju är avlidet) eller stannar den delen av arvet hos nuvarande hustrun? Det finns även ett helsyskon till den avlidne. Ärver hen något? Det finns inget testamente skrivet. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsordning och de olika arvsklasserna. Dessa regleras i 2 kap ärvdabalken.

Om arvsklasser

Första arvsklassen rör bröstarvingar (2 kap 1 § ärvdabalken). Så länge det finns arvingar i den första arvsklassen ärver ingen från resterande arvsklasser någonting (2 kap 2-3 §§ ärvdabalken). Bröstarvingar utgörs av arvlåtarens barn, i detta fallet det gemensamma barnet samt särkullbarnet. Det stämmer att om ett barn avlidit kan dess del av arvet istället gå vidare, men då endast till barnets egna barn. Föräldern till ett avlidet barn kan alltså inte träda in i barnets ställe i en situation som den beskrivna i frågan.

Ärver den tidigare sambon något?

Den tidigare sambon kommer inte att ärva något vid den gifta makens död. Hela arvet tillfaller det gemensamma barnet. Den nuvarande hustrun tar emot arvet i det gemensamma barnets ställe (3 kap 1 § ärvdabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (976)
2019-12-02 Hur stor andel ärver särkullbarn?
2019-11-26 Kan jag skjuta upp barnens laglott?
2019-11-25 Vad har ett särkullbarn rätt till när dess gifta förälder dör?
2019-11-23 Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

Alla besvarade frågor (75340)