Ärver en före detta sambo som står inskriven i testamente före en make?

2019-11-17 i Testamente
FRÅGA
Hejsan Min make har ett testamente med sin fd sambo. Vad händer om han går bort ärver hon då eller gör jag då vi är gifta ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det testamente som din make har mellan sig och sin före detta sambo har för verkan på din rätt att ärva honom om han skulle gå bort. Jag utgår i brist på annan information från att det inte finns några särkullbarn (alltså barn som är din makes men inte dina) med i bilden.

Vad säger lagen?

Frågor om arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 3:1 ÄB ska kvarlåtenskap från en avliden make tillfalla den efterlevande maken. Detta är alltså utgångspunkten. Den regeln kan dock sättas ur spel om det finns ett testamente där kvarlåtenskapen fördelas på något annat sätt. Hur ett testamente upprättas framgår av 10 kap ÄB. Jag utgår från att det testamente som finns har upprättats enligt gällande regler, det ska enligt 10:1 ÄB upprättas skriftligen med två vittnen som ska skriva under testamentet utöver testatorn själv. Om dessa formkrav inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt.

Vad testamentet innebär

Om det testamente som finns uppfyller formkraven är det ett giltigt testamente. Det framgår inte av din fråga vad testamentets innehåll är, men jag utgår från att det föreskriver att hans kvarlåtenskap ska tillfalla den före detta sambon. Testamentet har i så fall företräde framför din rätt att som make erhålla kvarlåtenskapen vid din makes eventuella död. Om testamentet föreskriver att kvarlåtenskapen ska tillfalla den före detta sambon kommer så alltså ske förutsatt att testamentet är giltigt. Du har som efterlevande make dock alltid rätt enligt 3:1 2st ÄB att ur kvarlåtenskapen erhålla ett belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ Socialförsäkringsbalken. Denna regel har företräde framför testamentet. Prisbasbeloppet uppgår i skrivande stund till 46 500 kr. Detta innebär att du oavsett vad testamentet föreskriver har rätt till 186000 kr ur den eventuella kvarlåtenskapen.

Vad ni kan göra

Om det inte är din makes avsikt att testamentet ska gälla längre är det fullt möjligt att återkalla detta. Detta kan göras genom att till exempel förstöra det existerande testamentet eller genom att upprätta ett nytt testamente där sambon inte förekommer. Huvudregeln är att ett testamente endast är giltigt så länge som testatorn (din make) vill att det ska vara det. Det måste dock av bevisskäl på något sätt framgå att han inte längre önskar att det är giltigt. Just därför kan det vara en god idé för honom att förstöra testamentet eller upprätta ett nytt om han så önskar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att testamentet har företräde framför din rätt att överta kvarlåtenskap i egenskap av make, du har dock alltid rätt att ur kvarlåtenskapen erhålla ett belopp motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet (i skrivande stund 186000 kr). Testamentet är dock bara giltigt om din make så önskar, han kan förstöra testamentet eller upprätta ett nytt eller på något annat sätt tydligt ge uttryck för att det inte ska gälla. Rent praktiskt är det dock betydelsefullt att det går att visa att han inte längre vill att det ska gälla, annars kan bevissvårigheter uppstå.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81857)