Ärver bortadopterade barn?

2019-11-28 i Testamente
FRÅGA
Ett barnlöst par som nu har gått bort båda har upprättat ett testamente, i detta står att deras kvarlåtenskap ska delas i två delar. Av var och en av dessa delar ska en sjättedel gå till mission och fem sjättedelar ska gå till syskonbarnen på ömse sida. På kvinnans sida finns syskonbarn efter 5 syskon. Ett av syskonen var bortadopterat. Min fråga är om syskonbarnen till det bortadopterade syskonet ärver enligt testamentet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

4 kap 21 § föräldrabalken reglerar rättsverkningarna av en adoption. I Sverige har vi s.k. "starka" adoptioner vilket innebär att ett barn som är adopterat likställs med biologiska barn till adoptivföräldrarna. Det innebär även att det bortadopterade barnet tappar sin rättsliga förbindelse med sina biologiska föräldrar, däribland ingår rätten att taga arv enligt ärvdabalken. Ett adoptivbarn ärver sina adoptivföräldrar. Om de biologiska föräldrarna önskar att deras bortadopterade barn ska ärva dem måste de förordna om detta i testamente.

Vad som gör din fråga speciell är att den handlar om just ett testamente. Testamente är ett sätt att reglera arvets fördelning utöver vad som är lagstadgat i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9 kap 1 § ÄB har den som är över 18 år rätt att fritt förordna om sin kvarlåtenskap på det sätt man önskar. Eftersom paret som har upprättat testamentet inte har några bröstarvingar finns det heller ingen som kan klandra testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB. Arvsfördelningen i testamentet kommer alltså gälla oavsett om något syskon har adopterats bort. Vad som istället kommer bli avgörande är vilka syskon som har upptagits i testamentet eftersom det endast är dessa som kan få del av det. Som jag förstår det av din fråga så har fem syskon nämnt i testamentet. Alla dessa syskons barn kommer alltså ha rätt till sin del av testamentet.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2378)
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?
2020-02-21 Fri förfoganderätt och testamentstolkning

Alla besvarade frågor (77247)