Ärver barnbarnen om deras förälder gått bort när arvet ska fördelas?

2019-10-20 i Bröstarvinge
FRÅGA
Pensionärsparet har ett hus värt några miljoner. Vid arv fördelas värdet mellan de två barnen - ett barn med hygglig ekonomi, ett med MYCKET god ekonomi (en klar skillnad råder i dagsläget, men det kan ju förändras...). Enkelt såhär långt! MEN, om ett av barnen avlider innan arvet fördelas, kommer väl detta barns barn att helt gå miste om del i (mor-/farföräldrara-)arvet? Kan pensionärsparet redan nu skriva något om det i sitt testamente, att dom önskar att en del av framtida arv "skyddas" till förmån för barnbarnen i det fall att något av barnen avlider "i förtid"? Eller kommer det bara att vara upp till det överlevande barnets goda vilja att dela med sig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ett pensionärspar kan säkerställa att deras arv går till barnbarnen i det fall deras egna barn avlider innan arvet fördelas.

Reglerna om hur arv fördelas hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas arvet enligt din legala arvsordningen

Den legala arvsordningen är det sätt som arv ska fördelas på enligt lag. Om den som avlider har egna barn så är det i första hand de som ärver egendomen. Om den avlidne har flera barn så ska arvet fördelas lika dem emellan. Så om detta pensionärspar ar 2 barn så ska arvet efter dem delas i två lika stora delar. Efter barn så ärver barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Ett barnbarn ärver sin förälders andel om förälderns gått bort innan mor- eller farföräldern som arvet kommer ifrån (ÄB 2:1). Detta kan illustreras med ett exempel:

Låt säga att pensionärsparets barn heter A och B och att arvet efter dem uppgår till 100 000 kr. A har 2 barn och B 3 barn.

- Om både A och B är i livet när båda föräldrarna avlidit, så ärver de hälften av egendomen, det vill säga 50 000 kr var.

- Om A avlider före sina föräldrar så kommer A:s två barn att ärva A:s andel med lika delar. Arvet fördelas då istället så att B får 50 000 kr och A:s två barn får 25 000 kr var.

- Om B avlider före sina föräldrar så kommer B:s tre barn att ärva sin förälders andel. Arvet fördelas då istället så att A får 50 000 kr och B:s barn 16 667 kr var.

Den legala arvsordningen ser alltså till att barnbarnen ärver sin förälders del. Det är endast i de fall då det avlidna syskonet inte har några barn som det andra syskonet får hela arvet (ÄB 2:2).

Makar ärver varandra

I de flesta fall så avlider inte makar samtidigt, vilket innebär att arvet inte direkt fördelas till barnen. Makar ärver nämligen efter varandra i Sverige. Om A och B är pensionärsparets gemensamma barn så får de vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. Undantaget från denna regel är om det finns barn från tidigare förhållanden, så kallade särkullbarn. De har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt (ÄB 3:1). Eftersom ingenting i din fråga antyder att så skulle vara fallet kommer jag dock inte att gå in närmare på detta i det här svaret.

Sammanfattningsvis

Enligt den legala arvsordningen så går arvet i ett rakt nedåtstigande led. Barn ärver sina föräldrar, vilket innebär att ett barnbarn ärver framför sin förälders syskon om föräldern avlider före mor- eller farföräldrarna. Pensionärsparet behöver alltså inte skriva något testamente för att åstadkomma en sådan fördelning. Det skadar dock aldrig att ha ett sådant dokument för att förtydliga vad deras vilja egentligen är, särskilt om de tänkt sig någon speciell uppdelning av egendomen mellan syskonen A och B.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98708)