Ärver barn till min fars nya hustru min far?

2017-05-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Min far som är avliden, var omgift och jag är särkulle barn. Även frun har barn, de hade inga gemensamma barn. Testamente finns att pappa satt i orubbat bo. Frågan är. Ärver hennes barn pappas egna ihopkänade pengar på hans privata konto.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Bodelning vid först avlidne makens bortgång

När en make går bort sker en bodelning i vilken makarnas giftorättsgods läggs ihop och delas i hälften. Giftorättsgods är all egendom som en make har som inte är enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som till följd av villkor i äktenskapsförord, gåva eller testamente ska förbli makens enskilda.

Första arvsskiftet

Om vi för sakens skull antar att dina föräldrar varken haft skulder eller enskild egendom kan vi illustrera förloppet här som följande. När din mor gick bort ska en bodelning ha skett mellan dina föräldrar. Hälften av den sammanlagda egendomen ska din far ha fått med full äganderätt, dvs. han får göra vad han vill med dem. Den andra hälften ska han ha fått med fri förfoganderätt, vilket innebär att han får förfoga över denna andel men inte ge eller testamentera bort den.

Efterarvsrätt

Senare hälften har denna begränsning med anledning av din rätt till arv från din mor. Eftersom lagen avsett att skydda efterlevande makens ställning som änka, har gemensamma barn fått vänta med arv från den först avlidne föräldern till dess att efterlevande make går bort, detta är vad som betecknas som "orubbat bo". När din far gick bort aktualiserades din efterarvsrätt. Du ska nu få ta del av två arv. Ett från din mor och ett från din far. Efterarvet (arvet från din mor) beräknas utifrån förhållandena vid det första arvsskiftet. Du har rätt till efterarv motsvarande den andel din far fick med fri förfoganderätt delat med hans totala egendom vid arvsskiftet. Om dina föräldrar inte hade skulder eller enskild egendom utgör härvid din rätt till efterarv 1/2.

Andra arvsskiftet

Innan bodelning kan ske med hustrun, har du företräde till din fars kvarlåtenskap avseende ditt efterarv. Av din fars kvarlåtenskap, både giftorättsgods och enskild egendom, ärver du hälften. Resten av din fars kvarlåtenskap, andra hälften, ingår i bodelning med den nya hustrun.

Prisbasbeloppsregeln

Du har som bröstarvinge rätt till hälften av din förälders kvarlåtenskap (laglott). Denna rätt får emellertid vika för en regel och denna är prisbasbeloppsregeln. När bodelning sedan ska ske så har hustrun i egenskap av efterlevande make alltid rätt till fyra prisbasbelopp (i år motsvarar detta belopp 179 200 kr) ur bodelningen. Om din far och hans hustru tillsammans i giftorättsgods haft 300 000 kr (efter att du fått ditt efterarv från din mor) så får din fars hustru inte 150 000 kr, utan 179 200 kr eftersom det är hennes rätt enligt prisbasbeloppsregeln. Resten, 120 800 ärver du såsom din laglott.

Sammanfattning

Hustruns barn ärver inte. Däremot ärver hustrun på grund av prisbasbeloppsregeln. Du ärver, med företräde innan bodelning sker med hustrun, hälften av din fars kvarlåtenskap på grund av din efterarvsrätt från din mor. Du ärver också enligt din laglott hälften av din fars resterande kvarlåtenskap. Denna andel kan emellertid minskas i den mån hustruns rätt till fyra prisbasbelopp överstiger hälften av din fars kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97404)