FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn23/04/2018

Ärver barn när förälder dör med "orubbat bo"?

Min mor är gift med min fosterfar de har upprättat orubbat bo hon kommer att dö nu kommer jag att ärva någonting från henne nu när hon kommer gå bort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag svarar i räkneexempel som att du vore din mors enda barn. I det fall att hon har fler barn så har du samma rätt som jag beskriver nedan, men rätt till en mindre andel då den eventuella summan ska delas lika mellan alla dina mors barn (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Frågor om arv regleras i ärvabalken.

Vad innebär orubbat bo?

Med orubbat bo menas att din fosterfar har rätt att ärva med fri förfoganderätt. Fri förfogande rätt innebär i sin tur att din fosterfar ärver din mor, och får i princip göra vad han vill med arvet, men vid hans död har du rätt till en del av arvet, så kallat efterarv.

Hur stor del av din fosterfars arv som du har rätt till beräknas efter hur stor del det han ärver av din mor utgör av hans förmögenhet. Om din fosterfar exempelvis ärver 200 000 av din mor och själv har 600 000 så utgör arvet efter din mor 1/4 av hans förmögenhet. När han sen dör har du rätt till 1/4 av hans förmögenhet vid dödstillfället.

Ärver du något direkt?

Eftersom du inte är barn till den som ärver med fri förfoganderätt (din fosterfar) så har du alltid rätt att få ut hälften av det du skulle ärvt, om det inte vore för testamentet, direkt (7 kap. 1 § och 2 kap. 1 § ÄB ). Det vill säga hälften av din mors arv om du är det enda barnet.

Slutsats

Om du är din mors enda barn har du rätt till hälften av hennes arv direkt och rätt till en enligt ovan beräknad kvotdel av din fosterfars arv som efterarv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Vetterfalk StrömbladRådgivare
Hittade du inte det du sökte?